Wat ik doe

WERK & ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Sinds 2007 ondersteun en adviseer ik werkgevers, advocaten, werknemers en uitkeringsgerechtigden bij verschillende vraagstukken op het gebied van re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid (vooral Ziektewet en WIA). Ik heb veel ervaring met en kennis over de Wet verbetering poortwachter, de re-integratiepraktijk en het sociale zekerheidsrecht.

Naast mijn juridische en theoretische kennis beschik ik ook over veel ervaring in de uitvoerende praktijk. Zo werkte ik een aantal jaren als werkadviseur, re-integratiecoach en trainer bij o.a. het CWI/UWV Werkbedrijf en WNK Pluswerk (Uitvoerder re-integratie van o.a. de gemeente Alkmaar, Heiloo, Langedijk, Heerhugowaard en Bergen). Hier deed ik veel praktijkervaring op met de regelingen Wet Werk en Bijstand (nu Participatiewet), Wet Sociale Werkvoorziening en WIA.

Heb je vragen of wil je weten of ik iets voor je kan betekenen? Stuur gerust een bericht. Ik reageer doorgaans nog dezelfde dag en breng voor kort vrijblijvend contact geen kosten in rekening.

Niet alleen werknemers maar ook werkgevers kunnen bezwaar maken tegen een WIA-beslissing…
Neemt het UWV te laat of geen beslissing? Dan kun je hen in gebreke stellen en een schadevergoeding eisen…
Meer dan 30% van de WIA-aanvragen wordt afgewezen…
Bij de WIA-aanvraag legt het UWV in 10% van de gevallen een loonsanctie op aan de werkgever…
Ziek zijn heeft bij de WIA geen medische maar economische betekenis…
Meer dan 50% van de zieke werknemers herstelt in het tweede ziektejaar….
De werkgever is altijd verantwoordelijk m.b.t. de re-integratie. Ook als de bedrijfsarts verkeerd handelt!

TALENT VINDEN & BINDEN

Vakkundige, betrokken en getalenteerde werknemers vormen de motor van iedere onderneming. Helaas laten veel werkgevers kansen liggen als het gaat om het binnenhalen en behouden van deze mensen. Dat begint al bij de vacatureteksten die vaak cliché en vaag zijn en totaal niet prikkelen. Uit onderzoek van Unique/Motivaction blijkt dan ook dat 53% van de mensen die op zoek is naar een nieuwe baan vacatureteksten te vaag vindt. Tegelijk baseert 34% van de werkzoekenden zijn of haar eerste indruk van een werkgever op basis van de vacaturetekst.

Werkgevers die behoefte hebben aan het vinden en binden van bevlogen en getalenteerde werknemers help ik door middel van gerichte en wervende arbeidsmarktcommunicatie. Ook deel ik mijn kennis en inzichten voor het ontwikkelen van een prikkelend werkgeversmerk en het binden van werknemers.

OVERIGE PROJECTEN

 

ZULLEN WE CONTACT HOUDEN?