Home 2

Sociale zekerheid

Ondernemen vanuit de WW. Zo zit het!

Ondanks de arbeidsmarktkrapte waar we nu mee te maken hebben blijft de arbeidsmarkt onzeker. Het aantal vaste aanstellingen neemt ieder jaar af en flexwerken is de nieuwe norm. Een beroep doen op een WW-uitkering is in deze tijd dus niet heel vreemd, zeker niet voor de risicogroep 50+ en mensen met een lagere opleiding.

Werk & Inkomen

‘Eerlijke loonstrook’ moet werknemers bewust maken van zorgkosten

Als het aan VNO-NCW en MKB-Nederland ligt krijgen werknemers in de toekomst een ‘eerlijke loonstrook’. Hierop zien ze de totale loonkosten en de premies die de werkgever betaalt. De politieke partijen D66 en de VVD hebben onlangs een motie ingediend om tot zo’n eerlijke loonstrook te komen.

Sociale zekerheid

Vrouw met agorafobie wint in hoger beroep van UWV om taxivervoer naar werk

De Centrale Raad van Beroep heeft zich op 31 oktober uitgesproken over een zaak die speelde tussen een vrouw met agorafobie en angstklachten en het UWV. De vrouw heeft door haar angststoornis grote problemen met het verlaten van een voor haar veilige en vertrouwde omgeving. De vrouw voert tijdens haar procedure aan dat ze zich hierdoor niet kan verplaatsen en niet naar haar toekomstige werk kan, ook niet als er een taxi beschikbaar wordt gesteld.

Arbeidspsychologie

Zorgen om toename en duur verzuim als gevolg van psychische klachten (en handige tips om dit te beperken)

Psychische problemen komen veel voor. Jaarlijks heeft ongeveer 20% van de Nederlanders te maken met psychische problemen. Sinds enkele jaren neemt langdurig verzuim als gevolg hiervan snel toe. Volgens Arboned is op dit moment 34% van het verzuim het gevolg van psychische klachten, dit was twee jaar geleden nog 30%. Het hiermee samenhangende verzuim duurt ook steeds langer: gemiddeld 220 dagen in de eerste helft van 2018 ten opzichte van 197 dagen in 2017 en 167 dagen in 2016. Psychische problemen nemen ieder jaar toe en zijn goed voor meer dan de helft van de verzuimkosten!

Verzuim & Re-integratie

Huisarts, bedrijfsarts, psycholoog, specialist: wie bepaalt nu echt of je arbeidsongeschikt bent?

Heb je je ziek gemeld en vermoed je dat je voorlopig niet kunt werken? Dan krijg je te maken met verschillende partijen die zich over jouw gezondheid (moeten) buigen. Dit kan een huisarts, een psycholoog of psychiater, een fysiotherapeut of specialist zijn. Aan wie je bij langdurig ziekteverzuim niet ontkomt is de bedrijfsarts, arbo-arts of verzekeringsarts. Voor veel mensen is het onduidelijk hoe het nu precies zit met het geven van een oordeel over werkhervatting of arbeidsongeschiktheid. Wie mag er nu echt iets over zeggen? In deze blog geef ik hier enige uitleg over.