Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Selwyn Donia (handelsnaam: Bevlogen generalist op sneakers, KvK 80002420, BTW NL003380832B30), gevestigd aan de Van de Veldelaan 172, 1816PH in Alkmaar.

Selwyn Donia is de functionaris gegevensbescherming van Selwyndonia.nl/Bevlogen generalist op sneakers. Hij is te bereiken via selwyn@selwyndonia.nl.

Artikel 1. Verzamelde gegevens en doeleinde van verwerking
Bevlogen generalist op sneakers/Selwyndonia.nl verzamelt en verwerkt de benodigde persoonsgegevens van zijn bezoekers en klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomst tussen Bevlogen generalist op sneakers en zijn klanten;
 • Het factureren van verleende diensten aan klanten;
 • Het communiceren met klanten;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Om de identiteit van klanten te verifiëren en fraude tegen te gaan;
 • Om informatie over klanten te verstrekken aan derden indien dit nodig is;
 • Het aanbieden van (gratis) downloadbare bestanden;
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die interessant voor u kunnen zijn.

Gegevens die o.a. worden verzameld zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens privé of zakelijk;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • Bijzondere persoonsgegevens die nodig zijn om de opdracht uit te kunnen voeren;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer
Voor bepaalde diensten worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt (vertrouwelijke/medische gegevens en documenten). Ik vraag hier expliciet toestemming voor en leg dit vast. De gegevens worden drie maanden na beëindiging van de opdracht vernietigd, of eerder op verzoek. Er wordt niet meer verwerkt dan strikt noodzakelijk. De gegevens worden middels 256-bits encryptie in beveiligde lockers opgeslagen.
 
Ik verwerk de hierboven genoemde gegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
 
 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang
Regelmatig verstuur ik een nieuwsbrief. Deze ontvang je alleen als je je hiervoor hebt ingeschreven. Mocht je jezelf afmelden voor deze nieuwsbrief dan zullen je gegevens worden vernietigd.
 

Artikel 2. Cookies, of vergelijkbare technieken die worden gebruikt
Selwyndonia.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Selwyndonia.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag voor statistische doeleinden bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan deze website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Pagina’s en berichten op deze website zijn deelbaar op LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Pinterest en Facebook. Bevlogen generalist op sneakers houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die partij door te lezen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Artikel 3. Het verstrekken van gegevens aan derden
Bevlogen generalist op sneakers verstrekt uw persoonsgegevens aan derden, voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is dan wel indien deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Artikel 4. Inzage in en correctie van uw gegevens
Indien u wilt weten welke gegevens Bevlogen generalist op sneakers over u heeft vastgelegd, of als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan wel indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met bovenstaande functionaris gegevensbescherming. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 5. Beveiliging
Bevlogen generalist op sneakers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen in beveiligde lockers die zijn voorzien
van 256-bit AES-encryptie. Buiten mij om heeft niemand toegang tot deze
lockers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via selwyn@selwyndonia.nl.

Artikel 6. Bewaartermijn
Bevlogen generalist op sneakers bewaart uw gegevens zolang als dat noodzakelijk is. Op het moment dat u de toestemming om uw gegevens te verwerken, intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij dit op grond van een wettelijke bepaling niet is toegestaan. Facturen en administratieve gegevens worden in het kader van de administratieve plicht zeven jaar bewaard.

Laatste update: 19 maart 2021

ZULLEN WE CONTACT HOUDEN?


Klantervaringen

Selwyn Donia

Klantervaringen

Jacqueline

TrustPilot
Kennis van zaken, to the point, snelle reactie, zeer goede prijs/kwaliteit

Cor

TrustPilot
Selwyn heeft mijn vragen uitgebreid en in begrijpelijke taal beantwoord. Ik kreeg snel een reactie en zijn antwoorden waren toegespitst op mijn persoonlijke situatie. Nu ik beter weet hoe het allemaal werkt, neemt dat veel onzekerheid weg. Ik ga de WIA-aanvraag met een stuk meer vertrouwen tegemoet en bij nieuwe vragen neem ik zeker weer contact op!

Adriaan

TrustPilot
Nadat ik afgekeurd was waren er voor mij veel onduidelijkheden. Selwyn heeft veel van die onduidelijkheden weggenomen. Ook heeft hij geholpen om een eigen re-integratie plan te maken. Door zijn hulp kan ik nu, binnen de mogelijkheden die ik nog heb, doen wat ik leuk vind. Naast de hulp voor het plan heeft hij mij ook het vertrouwen gegeven om het plan bespreekbaar te maken met het UWV.

Stephan

TrustPilot
Ik had Selwyn gecontact voor een kleine casus van mij rondom verzuim en reïntegratie. Hij heeft mij goed en snel geholpen. Contact was snel, documentatie was goed en bondig doorgenomen en het advies was to the point met verstand van zaken.

Sven

TrustPilot
Heldere adviezen die ik na een uur ook samengevat in mijn mailbox ontving om op terug te kunnen vallen. De kosten die in rekening werden gebracht waren zeer acceptabel.

Tjibbe Coaching

TrustPilot
Wij van WerkenTijdensKanker zetten ons telkens weer in om medewerkers en bedrijven te ondersteunen in het re-integratie proces, gevolgen, en uwv issues. Selwyn geeft bevlogen zijn kennis aan ons als wij het even ook niet meer weten. Dat geeft helderheid in ons proces en feitelijke informatie aan werknemer en -gever. Iedereen weet meteen waar men aan toe is.

Saskia

TrustPilot
Ik heb zoveel vragen over de WIA en mijn situatie. De materie is zo ontzettend complex en eigenlijk kan je nergens terecht met je vragen behalve bij Selwyn. Snel, duidelijk, betrouwbaar en zeer bruikbare antwoorden op mijn vragen. Waardoor ik steeds een stapje verder kom. Op de website en in het ebook staat alles ook heel duidelijk. Ontzettend fijn dat deze informatie beschikbaar is!

Mirelle

TrustPilot
Ik gun eigenlijk iedereen die even zoekende is in “het systeem” en de te kiezen juiste richting een gesprek met Selwyn. Ik voelde mij in het eerste contact met hem direct gehoord en begrepen. Ik heb van hem zeer waardevolle adviezen gekregen die me helpen bij het kiezen van de juiste richting voor mijn persoonlijke situatie. Selwyn heeft veel kennis, inzicht en grote betrokkenheid. Dat is echt heel fijn. Zijn website geeft daarnaast zoveel aanvullende kennis en informatie. Duidelijk, helder en zonder overladen te worden. Op een vrijblijvende manier heeft hij mij ontzettend geholpen. Zijn bereikbaarheid en snelle reactie is ontzettend prettig als je met veel vragen zit.

Rijndenn

TrustPilot
Hele heldere uitleg met betrekking op de vraag. En erg snelle reactie. hele goede ervaring met Selwyn. echt aan te raden!

Patricia

TrustPilot
Ik ben bij Selwyn via mijn Advocate terecht gekomen. Daar ik na 2,5 jaar ziekte te maken kreeg met een vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding etc waar mijn Advocate mij goed in had begeleid. Echter loopt aanvraag WIA en ben ik al bij het UWV terecht gekomen. Dit werpt zoveel vragen op, daar dit niet onze materie is. Selwyn heeft een hele fijne site waar alles in duidelijke taal staat beschreven. Daarnaast heb ik hem gemaild, waar ik vrijwel direct antwoord op mijn vragen kreeg. Selwyn is empatisch en kan je geruststellen, een mooie eigenschap zeker als je zelf in een situatie bent gekomen waar je liever niet in terecht wilt komen. Ik kan Selwyn aanbevelen als je met vragen zit op sociale zekerheidswetgeving of begeleiding hierbij nodig hebt. Selwyn nogmaals bedankt voor jouw hulp! Ik hou je op de hoogte!
Meer ervaringen..