NIEUWSBRIEF

Hierbij een overzicht van mijn laatste berichten op mijn website. Prettig weekend!

Kabinet trekt 18 miljoen euro uit voor IPS-trajecten
Het kabinet trekt 18 miljoen euro uit voor het mogelijk maken van meer IPS-trajecten. Dit zijn speciale re-integratietrajecten voor mensen met langdurige psychische klachten waarbij zorg en jobcoaching wordt gecombineerd.…
Lees meer...
Capaciteitstekort UWV leidt tot fors minder Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen
UWV heeft moeite met het tijdig uitvoeren van sociaal-medische beoordelingen. Dit is het gevolg van een al jaren spelend capaciteitstekort. UWV beschikt namelijk al een flinke tijd over te weinig…
Lees meer...
CRvB: UWV mocht vrouw korten op WIA-uitkering na niet opvolgen aanwijzing verzekeringsarts
Wie een WIA-uitkering ontvangt heeft op grond artikel 29 lid 2a WIA de plicht om zich geneeskundig te laten behandelen of aanwijzingen van een arts op te volgen als UWV…
Lees meer...
Forse boete voor CP&A wegens schenden privacy zieke werknemers
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onderhoudsbedrijf CP&A – waar zo’n 160 mensen werkzaam zijn – een boete van €15.000 opgelegd vanwege overtredingen bij het verwerken van gezondheidsgegevens van zieke werknemers. CP&A…
Lees meer...
Geweigerd voor de WIA? Dit moet je vooral niet doen als je een WW-uitkering gaat aanvragen...
Heb je een WIA-aanvraag gedaan maar ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt bevonden? Dan word je een WIA-uitkering geweigerd en ben je een zogenoemde WIA 35-minner. Je kunt in dit…
Lees meer...
CRvB: gokactiviteiten vallen bij ontvangen bijstandsuitkering onder inlichtingenplicht
Wie op grond van de ParticipatieWet een bijstandsuitkering ontvangt heeft op grond van artikel 17 lid 1 PW de plicht om op eigen initiatief veranderingen in het inkomen aan de…
Lees meer...
UWV past werkwijze aanvraag deskundigenoordeel aan
UWV heeft de werkwijze voor het aanvragen van een deskundigenoordeel aangepast. Voorheen was het vaak onduidelijk of een werknemer cq. werkgever een deskundigenoordeel had aangevraagd. Dat is door de nieuwe…
Lees meer...
Hoger minimumjeugdloon heeft geen nadelig gevolg voor werkgelegenheid
Het verhogen van het jeugdminimumloon in 2017 heeft de arbeidsmarktuitkomsten van laagbetaalde jonge werkenden verbeterd. Dit blijkt uit onderzoek van het CPB naar de impact van het minimumloon op arbeidsmarktuitkomsten…
Lees meer...
Twitter LinkedIn

Wil je mijn nieuwsbrief niet meer ontvangen? Beantwoord deze mail dan en verander het onderwerp in 'Afmelden' en ik verwijder je mailadres uit de database.