Zieke werknemer weigert te re-integreren in passende arbeid: loon gedeeltelijk of volledig stopzetten?
Zieke werknemer weigert te re-integreren in passende arbeid: loon gedeeltelijk of volledig stopzetten?

Dave werkt al jaren als autoschadehersteller bij een autoherstelbedrijf. Helaas krijgt hij last van lichamelijke ongemakken waardoor hij zich uiteindelijk ziek meldt. Volgens de bedrijfsarts is hij gedeeltelijk inzetbaar en kan hij 16 uur per week re-integreren. Wel moet hij uitwijken naar passende arbeid, want zijn eigen werk als autoschadehersteller (juristen noemen dit de bedongen arbeid) kan hij (nog) niet doen. Dave weigert echter om aan de slag te gaan in passende arbeid. Hij heeft er geen zin in en vindt dat hij dit werk niet kan doen. De bedrijfsarts en UWV denken hier anders over, maar Dave blijft keer op keer weigeren.

De werkgever van Dave is van plan om de loondoorbetaling stop te zetten vanwege het niet meewerken aan re-integratie. Dit is voor werkgevers mogelijk op grond van artikel 7:629 lid 3 BW. Wel vraagt zij zich af of ze alleen de geweigerde 16 uren niet hoeft uit te betalen of dat ze het gehele loon kan stopzetten. In dat laatste geval zal Dave waarschijnlijk wel in actie komen en meewerken aan zijn re-integratie.

Een goede vraag! Hoe het precies zit leg ik uit in deze blog.

Loonopschorting/-stopzetting

Allereerst is het voor werkgevers belangrijk om te weten dat het verstandig is om een loonsanctie toe te passen als een zieke werknemer zich niet aan zijn of haar re-integratieverplichtingen houdt. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als het spreekuur van de bedrijfsarts niet wordt bezocht of als er wordt geweigerd om passende arbeid te verrichten terwijl dit wel mogelijk is. Het Burgerlijk Wetboek biedt bij deze omstandigheden de mogelijkheid om het loon op te schorten of stop te zetten (uitgebreide info vind je hier). Doe je dit als werkgever niet wanneer de omstandigheden hierom vragen, dan riskeer je een loonsanctie van UWV als de werknemer ziek blijft en na twee jaar bij UWV een WIA-uitkering aanvraagt. Denk hier dus niet te makkelijk over en raadpleeg een deskundige voor advies.

De werkgever van Dave wil het loon stopzetten omdat Dave weigert om te re-integreren in passende arbeid. Zoals ik al aangeef in de inleiding vraagt ze zich af of ze het loon kan stopzetten over de uren die Dave weigert te re-integreren of over alle uren. In de praktijk blijkt dat sommige werkgevers het loon gedeeltelijk stopzetten en weer anderen vinden het gerechtvaardigd om het hele loon stop te zetten. Maar hoe zit dit nu juridisch?, zou meester Visser zeggen.

Beslissing Hoge Raad

In 2014 heeft een kantonrechter van rechtbank Utrecht een prejudiciële vraag over deze situatie voorgelegd aan de Hoge Raad. De Hoge Raad stelt in zijn beslissing in datzelfde jaar dat bij een weigering om te re-integreren in passende arbeid het gehele loon stopgezet moet worden en dus niet alleen het loon over de uren die een zieke werknemer weigert te re-integreren. Het is namelijk de bedoeling dat hier een afschrikkende werking vanuit gaat èn een prikkelende om zo snel mogelijk tot werkhervatting te komen. In de parlementaire geschiedenis (Kamerstukken II 1995-1996, 24 439, nr. 3, p. 60) tref je de volgende uitleg:

“De sanctie op overtreding van de voorschriften van het derde lid* is, dat de werknemer zijn recht op loondoorbetaling verliest. Deze sanctie is voldoende afschrikwekkend om te waarborgen dat de werknemer zijn eigen re-integratie serieus oppakt. Verdergaande sancties zijn niet nodig. In het bijzonder laat het wetsvoorstel niet toe dat de werkgever de werknemer die andere passende arbeid dan de bedongen arbeid weigert, op staande voet ontslaat. Er zijn gevallen denkbaar – bijvoorbeeld wanneer de werknemer slechts een geringe overtreding heeft begaan – waarin een volledige beëindiging van de loondoorbetaling onredelijk zou zijn. Tegen dergelijk misbruik van de sanctieregeling wordt de werknemer beschermd door de eisen van redelijkheid en billijkheid van artikel 6:248 BW: de werkgever zal de sanctie niet kunnen toepassen indien dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar is. Een nog meer genuanceerde regeling waarin het verlies van de loonaanspraak is gerelateerd aan de aard en omvang van de overtreding, stuit op het bezwaar dat werkgever en werknemer over de proportionaliteit van de sanctie snel van mening zullen verschillen. Het opnemen van een zo conflictgevoelige regeling, die allicht zal leiden tot geschillen waarin alleen de rechter een oplossing kan bieden, komt de regering onnodig en onwenselijk voor.”

De werkgever van Dave mag dus het hele loon stopzetten. Bovenstaande kan wel anders zijn als de werkgever er zelf debet aan is dat de werknemer niet re-integreert, maar dat laat ik in deze blog buiten beschouwing.

Blijft Dave ondanks het stopzetten van de loondoorbetaling weigeren om te re-integreren dan is het in het ergste geval mogelijk om hem tijdens ziekte te ontslaan. Het opzegverbod bij ziekte kan in bepaalde gevallen – conform artikel 7:670a BW – vervallen waardoor ontslag alsnog mogelijk is.

Tip

Heb je te maken met een zieke werknemer die zich niet aan de regels houdt of weigert om te re-integreren. Kom dan snel in actie en raadpleeg een deskundige. Hiermee kun je in een later stadium problemen met UWV voorkomen. UWV is namelijk erg streng voor werkgevers als er door onjuist handelen re-integratiekansen worden gemist.

* Artikel 7:629 lid 3 BW

Tags

Deel dit artikel:

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, personeel, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, personeel, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!

ZULLEN WE CONTACT HOUDEN?


Klantervaringen

Selwyn Donia

Klantervaringen

Jacqueline

TrustPilot
Kennis van zaken, to the point, snelle reactie, zeer goede prijs/kwaliteit

Cor

TrustPilot
Selwyn heeft mijn vragen uitgebreid en in begrijpelijke taal beantwoord. Ik kreeg snel een reactie en zijn antwoorden waren toegespitst op mijn persoonlijke situatie. Nu ik beter weet hoe het allemaal werkt, neemt dat veel onzekerheid weg. Ik ga de WIA-aanvraag met een stuk meer vertrouwen tegemoet en bij nieuwe vragen neem ik zeker weer contact op!

Adriaan

TrustPilot
Nadat ik afgekeurd was waren er voor mij veel onduidelijkheden. Selwyn heeft veel van die onduidelijkheden weggenomen. Ook heeft hij geholpen om een eigen re-integratie plan te maken. Door zijn hulp kan ik nu, binnen de mogelijkheden die ik nog heb, doen wat ik leuk vind. Naast de hulp voor het plan heeft hij mij ook het vertrouwen gegeven om het plan bespreekbaar te maken met het UWV.

Stephan

TrustPilot
Ik had Selwyn gecontact voor een kleine casus van mij rondom verzuim en reïntegratie. Hij heeft mij goed en snel geholpen. Contact was snel, documentatie was goed en bondig doorgenomen en het advies was to the point met verstand van zaken.

Sven

TrustPilot
Heldere adviezen die ik na een uur ook samengevat in mijn mailbox ontving om op terug te kunnen vallen. De kosten die in rekening werden gebracht waren zeer acceptabel.

Tjibbe Coaching

TrustPilot
Wij van WerkenTijdensKanker zetten ons telkens weer in om medewerkers en bedrijven te ondersteunen in het re-integratie proces, gevolgen, en uwv issues. Selwyn geeft bevlogen zijn kennis aan ons als wij het even ook niet meer weten. Dat geeft helderheid in ons proces en feitelijke informatie aan werknemer en -gever. Iedereen weet meteen waar men aan toe is.

Saskia

TrustPilot
Ik heb zoveel vragen over de WIA en mijn situatie. De materie is zo ontzettend complex en eigenlijk kan je nergens terecht met je vragen behalve bij Selwyn. Snel, duidelijk, betrouwbaar en zeer bruikbare antwoorden op mijn vragen. Waardoor ik steeds een stapje verder kom. Op de website en in het ebook staat alles ook heel duidelijk. Ontzettend fijn dat deze informatie beschikbaar is!

Mirelle

TrustPilot
Ik gun eigenlijk iedereen die even zoekende is in “het systeem” en de te kiezen juiste richting een gesprek met Selwyn. Ik voelde mij in het eerste contact met hem direct gehoord en begrepen. Ik heb van hem zeer waardevolle adviezen gekregen die me helpen bij het kiezen van de juiste richting voor mijn persoonlijke situatie. Selwyn heeft veel kennis, inzicht en grote betrokkenheid. Dat is echt heel fijn. Zijn website geeft daarnaast zoveel aanvullende kennis en informatie. Duidelijk, helder en zonder overladen te worden. Op een vrijblijvende manier heeft hij mij ontzettend geholpen. Zijn bereikbaarheid en snelle reactie is ontzettend prettig als je met veel vragen zit.

Rijndenn

TrustPilot
Hele heldere uitleg met betrekking op de vraag. En erg snelle reactie. hele goede ervaring met Selwyn. echt aan te raden!

Patricia

TrustPilot
Ik ben bij Selwyn via mijn Advocate terecht gekomen. Daar ik na 2,5 jaar ziekte te maken kreeg met een vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding etc waar mijn Advocate mij goed in had begeleid. Echter loopt aanvraag WIA en ben ik al bij het UWV terecht gekomen. Dit werpt zoveel vragen op, daar dit niet onze materie is. Selwyn heeft een hele fijne site waar alles in duidelijke taal staat beschreven. Daarnaast heb ik hem gemaild, waar ik vrijwel direct antwoord op mijn vragen kreeg. Selwyn is empatisch en kan je geruststellen, een mooie eigenschap zeker als je zelf in een situatie bent gekomen waar je liever niet in terecht wilt komen. Ik kan Selwyn aanbevelen als je met vragen zit op sociale zekerheidswetgeving of begeleiding hierbij nodig hebt. Selwyn nogmaals bedankt voor jouw hulp! Ik hou je op de hoogte!
Meer ervaringen..