Dit moet je weten over het deskundigenoordeel
Dit moet je weten over het deskundigenoordeel

Wat is het verschil tussen een second opinion bij de bedrijfsarts en het deskundigenoordeel van UWV? Wat kost een deskundigenoordeel eigenlijk en hoe bindend is hij? Het zijn vragen die ik vaak krijg. Daarom geef ik in deze blog meer uitleg over het deskundigenoordeel.

Second opinion

Wanneer een werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts heeft hij als gevolg van de vernieuwde arbowetgeving uit 2017 de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen. Dit is vastgelegd in art. 14 lid 2 onder g. Arbowet en art. 2.14d Arbobesluit. Een second opinion houdt in dat een andere bedrijfsarts van een andere arbodienstverlener een oordeel en/of advies uitbrengt. Dit advies mag door de eerste bedrijfsarts echter wel naast zich neer worden gelegd. De kosten voor deze second opinion komen in beginsel voor rekening van de werkgever. Overigens wordt de second opinion nauwelijks aangevraagd.

Een second opinion heeft alleen betrekking op arbeidsgeneeskundige omstandigheden of vragen over gezondheidsproblemen in relatie tot werk. Het geeft geen oordeel over arbeidsdeskundige vragen of meningsverschillen. Daarvoor is het deskundigenoordeel waar je hieronder meer over kunt lezen.

Met grote regelmaat worden de second opinion en het deskundigenoordeel als hetzelfde gezien en worden de termen door elkaar gebruikt. Er is, zoals je nu zult begrijpen, wel degelijk een verschil tussen deze twee dingen.

Deskundigenoordeel

Het deskundigenoordeel vraag je aan als de re-integratie niet lekker verloopt of als er meningsverschillen zijn over de geschiktheid om te werken, passende arbeid en/of wederzijdse re-integratie inspanningen. Het oordeel dat UWV afgeeft is onafhankelijk.

De mogelijkheid om een deskundigenoordeel aan te vragen staat – in tegenstelling tot een second opinion – open voor zowel de werknemer als de werkgever. De kosten per deskundigenoordeel zijn conform artikel 1 Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 voor werkgevers €400 en voor werknemers €100. Er is één uitzondering: het deskundigenoordeel vanwege frequent verzuim of verwijtbaar handelen of nalaten is voor werkgevers gratis. Je kunt het deskundigenoordeel aanvragen via de website van UWV of via de telefoon: 088-8989295 voor werkgevers en 088-8989294 voor werknemers.

Lees ook:  Nog geen 5% van de werkgevers heeft WIA'er(s) in dienst

Om tot een deskundigenoordeel te komen betrekt UWV de visie van alle partijen: van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts.

Er zijn 5 verschillende deskundigenoordelen:

  • Deskundigenoordeel ziek of niet ziek (bedrijfsartsen verwijzen hier meestal naar als men het niet eens is met hun oordeel)
  • Deskundigenoordeel passende arbeid
  • Deskundigenoordeel re-integratie inspanningen werkgever
  • Deskundigenoordeel re-integratie inspanningen werknemer
  • Deskundigenoordeel veelvuldig ziekteverzuim of verwijtbaar handelen en nalaten (gratis)

UWV mag twee weken de tijd nemen voor het oordeel, gerekend vanaf het moment dat de aanvraag compleet is. Lukt dit niet dan moet UWV een termijn bekend maken waarop het oordeel zal worden afgegeven (artikel 4:14 Awb). In de praktijk blijkt dat UWV de termijn geregeld overschrijdt.

Het deskundigenoordeel wordt vervolgens in begrijpelijke taal opgesteld en verstuurd naar de werkgever, werknemer en bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan indien gewenst het medische rapport van het UWV ontvangen.

Het kan zijn dat je meerdere vragen aan UWV wilt voorleggen. Dat is mogelijk maar je moet dan wel meerdere deskundigenoordelen aanvragen. Het UWV rekent per afgegeven deskundigenoordeel het eerder genoemde tarief.

Waarover UWV kan oordelen

UWV kan over onderstaande vragen of verschillen in inzicht een oordeel geven:

  • Is de werknemer wel of niet arbeidsongeschikt met betrekking tot zijn functie (bedongen arbeid). Oftewel: is er sprake van (on)geschiktheid tot werken?
  • Is er sprake van passende arbeid voor de zieke werknemer? Kan deze passende arbeid naar redelijkheid en op basis van bekwaamheid en krachten van de werknemer verwacht worden? Het UWV doet overigens geen onderzoek of er passende arbeid in het bedrijf is. Het oordeelt dus alleen over de aangeboden of door de werknemer gewenste passende arbeid.
  • Levert de werknemer voldoende (adequate) inspanningen met betrekking tot zijn re-integratie?
  • Levert de werkgever voldoende inspanningen met betrekking tot de re-integratie van de zieke werknemer? Onderneemt hij voldoende activiteiten of stelt hij zich re-actief op?
  • Is het mogelijk om binnen 26 weken veelvuldig verzuim naar beneden te krijgen door het werk van een werknemer aan te passen?
Lees ook:  Nieuw in 2020: "Geen arbeid, geen loon, tenzij..." is nu "geen arbeid, wel loon, tenzij..."

Heb je advies nodig over de te nemen vervolgstappen naar aanleiding van een deskundigenoordeel? Neem dan contact op met de arbodienst of bedrijfsarts.

Bindend?

Het deskundigenoordeel is min of meer een advies en heeft juridisch gezien geen bindende status. Aanvragers die het er niet mee eens zijn kunnen er dus geen bezwaar tegen maken. Het oordeel is namelijk geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Toch raad ik aan om het oordeel van UWV wel serieus te nemen en het advies op te volgen. Het kan bij aanhoudende arbeidsongeschiktheid problemen voorkomen, bijvoorbeeld als de werknemer na 104 weken ziekte een WIA-uitkering aanvraagt en UWV de re-integratie gaat beoordelen. Ook rechters toetsen min of meer aan de inhoud van een deskundigenoordeel.

Een deskundigenoordeel is formeel dan wel niet bindend, informeel is hij dat min of meer wel.

Belang deskundigenoordeel bij een juridische procedure

Een deskundigenoordeel kan niet alleen duidelijkheid geven bij een verschil in inzicht, in sommige gevallen is een deskundigenoordeel ook vereist. Dit kan aan de orde zijn als een zieke werknemer een loonvordering bij de rechtbank doet als gevolg van het feit dat de werkgever is gestopt met het uitbetalen van loon omdat de werknemer bijvoorbeeld onvoldoende meewerkt aan zijn of haar re-integratie. De kantonrechter zal de loonvordering van een werknemer afwijzen als er geen deskundigenoordeel wordt overlegd. In een kort geding kan dit anders zijn. Dan bepaalt de rechter zelf of hij een deskundigenoordeel nodig acht, zie hiervoor deze uitspraak van de Hoge Raad.

Lees ook:  Veranderingen Wtl: LIV wordt LKV jongeren en LKV banenafspraak

Wil je als werkgever een werknemer via de rechter ontslaan omdat hij een frequent verzuimer is of verwijtbaar handelt (of nalaat)? In dit geval zal de rechter zich alleen over jouw zaak buigen als je het deskundigenoordeel bij ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim of deskundigenoordeel bij ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten overlegt. Dit is wettelijk bepaald. Werkgevers kunnen dit oordeel gratis bij het UWV aanvragen. Zonder dit deskundigenoordeel zal de rechter niet aan je verzoek meewerken.

Verplichting tot medewerking

Werknemers zijn niet verplicht om mee te werken aan een deskundigenoordeel dat door hun werkgever is aangevraagd. Als de werknemer niet meewerkt zal het UWV geen oordeel afgeven. Werkt de werkgever niet mee? Dan zal UWV wel een oordeel afgeven en afgaan op de informatie die hij van de werknemer en bedrijfsarts heeft ontvangen. Je kunt je voorstellen dat niet meewerken niet handig is en dat dit gevolgen kan hebben.

Eigenrisicodragers

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet of voor de WIA-WGA kunnen ook na beëindiging van een arbeidsovereenkomst een deskundigenoordeel aanvragen. Dit geldt tevens voor de (ex-)werknemer.

Aangepaste werkwijze

UWV heeft begin 2021 de werkwijze aangepast. Vraagt een werkgever of werknemer een deskundigenoordeel aan? Dan krijgt de andere partij een kopie van de aanvraag.

Tags

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Voorkom vervelende verrassingen...

GRATIS E-BOOK

ALLES OVER DE WIA 2022

Alles wat je moet weten over de complexe WIA.

Compleet. Actueel. Duidelijk.