Dit is de reden dat jouw werkgever bezwaar maakt tegen een WIA-besluit van UWV
Dit is de reden dat jouw werkgever bezwaar maakt tegen een WIA-besluit van UWV

Niet alleen jij maar ook je werkgever kan bezwaar maken tegen een WIA-besluit van UWV. Dit gebeurt in de praktijk dan ook geregeld. In deze blog leg ik je uit waarom werkgevers dit doen en welke gevolgen dit voor jou kan hebben.

BESLUIT

Nadat jij een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige hebt gesproken en het UWV een beslissing heeft genomen over jouw WIA-aanvraag ontvang je het besluit per brief in de vorm van een beschikking. Hierin staat o.a. je arbeidsongeschiktheidspercentage en of je recht hebt op een WIA-uitkering. In deze brief vind je ook een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de genomen beslissing. Daar schreef ik al eerder dit artikel over. Zoals je nu weet staat de mogelijkheid om bezwaar te maken ook open voor je werkgever.

PREMIESTIJGING

De reden dat veel middelgrote en grote werkgevers bezwaar maken tegen een WIA-besluit is dat – wanneer jij een WIA WGA-uitkering krijgt – de werkgeverspremie voor arbeidsongeschiktheid na twee jaar omhoog schiet. De toekenning van een WIA-uitkering wordt namelijk op de werkgever verhaald met als gevolg dat hij maximaal 10 jaar te maken krijgt met een stijging van de gedifferentieerde premie. Dit kan voor sommige bedrijven flink in de papieren lopen. We noemen dit de WGA-schadelast.

Een toegekende WIA WGA-uitkering wordt twee jaar later doorbelast – dit staat bekend als het t-2 principe – aan de (voormalig) werkgever. Afhankelijk van de WIA-instroom kan dit een werkgever (tien)duizenden euro’s per jaar kosten. Voor kleine bedrijven is dit overigens anders geregeld, hun premie stijgt niet of heel beperkt. Is jouw werkgever eigenrisicodrager, dan lopen de kosten al helemaal op. Hij betaalt niet alleen de uitkering, maar ook de kosten voor re-integratie etc. en dat voor de duur van maximaal tien jaar.

Kleine werkgever: de totale loonsom per jaar is minder dan €346.000
Middelgrote werkgever: de totale loonsom per jaar is meer dan €346.000 euro maar minder dan €3.460.000
Grote werkgever: de totale loonsom per jaar is meer dan €3.460.000

Kortom, iedere WIA-toewijzing op grond van niet-duurzame arbeidsongeschiktheid kost de werkgever maximaal 10 jaar lang (veel) geld. Hij betaalt via deze premie mee aan jouw uitkering. Veelal is het de verzekeraar van de werkgever die voorstelt om bezwaar te maken of het bezwaar aantekent. Maar ook verzuimdeskundigen of WGA-specialisten adviseren werkgevers regelmatig om bezwaar te maken. Vaak met succes!

De premiestijging waar werkgevers mee te maken krijgen speelt overigens alleen als er sprake is van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35-80% of 80-100% niet duurzaam (WIA-WGA). Dit is binnen de WIA in de meeste gevallen aan de orde. Word je geweigerd voor de WIA – je bent dan een zogenoemde WIA 35-minner – of krijg je een WIA IVA-uitkering toegewezen? Dan wordt jouw (voormalig) werkgever niet geconfronteerd met een premiestijging.

Je zult nu begrijpen wat het belang voor jouw werkgever en/of zijn verzekeraar is om bezwaar te maken. Het kan hem heel veel geld schelen.

GEVOLGEN

De gevolgen voor een WIA-uitkeringsgerechtigde van een door de werkgever aangetekend bezwaar kunnen zowel positief als negatief zijn. Het kan ook zijn dat er niets verandert. Het komt in de praktijk voor dat een betrokkene minder arbeidsongeschikt blijkt te zijn dan in eerste instantie werd aangenomen. Dit kan gevolgen hebben voor (de hoogte van) de uitkering. Wat ook weleens voorkomt is dat een WIA-uitkeringsgerechtigde – na bezwaar van een werkgever – minder dan 35% arbeidsongeschikt blijkt te zijn waardoor de uitkering wordt beëindigd. Het positieve nieuws is dat het ook voorkomt dat een uitkeringsgerechtigde er door het bezwaar op vooruitgaat. Zo kan het bezwaar van een werkgever resulteren in een IVA-uitkering op grond van duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid.

Wordt een werkgever in het gelijk gesteld? Dan kan hem dat zo tienduizenden (of nog meer) euro’s schelen.

Er wordt geen premiestijging aan een werkgever opgelegd als er een WIA WGA-uitkering is toegekend aan iemand die ziek is geworden als gevolg van zwangerschap, bevalling of orgaandonatie.

HOORZITTING

Tijdens de bezwaarprocedure vindt er een hoorzitting plaats, waar naast je werkgever ook jij voor wordt uitgenodigd. Je kunt tijdens dit gesprek op kantoor bij UWV jouw kant van het verhaal doen. Het is belangrijk om je hier goed op voor te bereiden en deskundige hulp te zoeken.

Is het UWV van plan om je werkgever in het gelijk te stellen waardoor jij je WIA-uitkering verliest? Dan zal UWV je dit laten weten door middel van een brief waarin staat dat er een voornemen is om de uitkering te beëindigen. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld om hier bezwaar tegen te maken.

TIP

Gaat jouw werkgever in bezwaar tegen een UWV-besluit? Vraag dan naar de reden(en) hiervoor. Wellicht maakt je werkgever bezwaar in jouw belang. Is dit niet het geval? Begrijp dan dat dit voor jouw werkgever puur een zakelijke aangelegenheid is die hem veel geld kan gaan kosten en dat verzekeraars zich hier behoorlijk mee bemoeien.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Voorkom vervelende verrassingen...

GRATIS E-BOOK

ALLES OVER DE WIA 2021

Alles wat je moet weten over de complexe WIA.

Compleet. Actueel. Duidelijk.