Dit is het verschil tussen WIA-WGA en WIA-IVA
Dit is het verschil tussen WIA-WGA en WIA-IVA

De WIA is een complexe wet die bestaat uit twee regelingen: de WGA en IVA. De meeste aanvragers van een WIA-uitkering krijgen een WGA-uitkering toegewezen. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en kent twee subregelingen: WGA 35-80% arbeidsongeschiktheid (AO) en WGA 80-100% niet duurzame volledige arbeidsongeschiktheid. Van dit laatste is sprake als je op dit moment minder dan 20% van je maatmanloon kunt verdienen maar dat er wel kans is op herstel en toekomstig arbeidsvermogen. De uitkering die hier bijhoort is 70% van het maandloon (de eerste twee maanden 75%).

WGA 35-80%

Dan de WGA 35-80% arbeidsongeschiktheid. Bij deze subregeling verandert de uitkering na de loongerelateerde uitkering die maximaal 24 maanden duurt. De uitkering die hier op volgt is of de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering. Het UWV informeert je tijdig over welke uitkering op jou van toepassing is en welke restverdiencapaciteit je hebt.

Werk je en verdien je (meer dan) 50% van de door het UWV vastgestelde verdiencapaciteit? Dan krijg je een loonaanvullingsuitkering (LAU). Werk je niet of verdien je minder dan 50% van de door het UWV vastgestelde restverdiencapaciteit? Dan gaat je inkomen fors omlaag. Je krijgt dan een vervolguitkering. Deze uitkering is niet meer gebaseerd op het maandloon maar op het minimumloon. Ondanks dat deze uitkering soms aangevuld kan worden met toeslagen op basis van de Toeslagenwet heeft niet of te weinig werken grote gevolgen voor je inkomen. Je komt met een vervolguitkering aangevuld met toeslagen namelijk niet boven het sociaal minimum uit.

Sommige mensen hebben zich (via hun werkgever) bijverzekerd om financiële problemen te voorkomen als zij in de WIA terechtkomen. Veel verzekeraars bieden extra verzekeringen aan ter aanvulling van een WIA-uitkering. Zo is er de excedentverzekering voor mensen met een hoog inkomen die als gevolg van het gemaximeerde maandloon meer dan 30% inkomensverlies kunnen hebben. Ook bestaan er zogenoemde WIA-hiaat, WIA-bodem en WIA-gat verzekeringen. Deze verzekeringen vullen de uitkering enige tijd aan.

IVA

Van de IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) is sprake als je 80-100% arbeidsongeschikt bent en als er geen kans op verbetering is of als deze kans erg gering is. Je bent zogezegd duurzaam niet meer in staat om meer dan 20% van het maatmanloon te verdienen. Om dit te beoordelen gebruiken verzekeringsartsen het beoordelingskader Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen. Voor de IVA geldt dat – als de omstandigheden niet veranderen – je tot je pensioendatum 75% van het maandloon ontvangt. De IVA kent in tegenstelling tot de WGA geen sollicitatie- en re-integratieplicht.

Je komt niet zomaar voor in aanmerking voor een IVA-uitkering. De toegang tot deze subregeling is door strikte en strenge criteria uitgesloten voor mensen bij wie een toename van belastbaarheid (arbeidsvermogen) wordt verwacht. Als er maar iets meer dan een geringe kans op toename van de belastbaarheid is (let op: het gaat niet om verbetering van je gezondheidstoestand maar om verbetering van je belastbaarheid) dan is een IVA-uitkering praktisch uitgesloten.

Arbeidsbeperkingen worden duurzaam genoemd:
1) als verbetering van de belastbaarheid is uitgesloten of
2) als verbetering van de belastbaarheid niet of nauwelijks is te verwachten.

Tot 2012 bestond er gedurende de eerste vijf jaar een jaarlijkse herkeuringsplicht voor mensen met een IVA-uitkering. Deze herkeuringsplicht is, gezien de strikte regels voor toelating tot de IVA, komen te vervallen. Er bestaat nog wel altijd een mogelijkheid dat je kan worden herbeoordeeld en het komt ook met regelmaat voor dat een IVA-uitkering wordt omgezet naar een WGA-uitkering. Een IVA-uitkering kan maar hoeft dus niet definitief te zijn.

Sollicitatieplicht en de WGA

Op grond van artikel 30 Wet WIA hebben mensen met een WIA WGA-uitkering een sollicitatieplicht. Dit geldt ook voor hen die niet duurzaam 80-100% arbeidsongeschikt zijn. Als UWV vindt dat je re-integratiemogelijkheden hebt dan staat dit in de officiële beschikking die je hebt gehad.

Ben je niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt (WGA 80-100%)? Dan maakt UWV afspraken met je m.b.t. re-integratie en/of solliciteren. Het kan zijn dat je tijdelijk wordt vrijgesteld van bepaalde activiteiten maar het kan ook zijn dat UWV wel verwacht dat je gaat re-integreren of gaat solliciteren. Dit wordt per geval bepaald. Schrik er dus niet van als je een Werkfit traject krijgt aangeboden. Afspraken die hierover met jou gemaakt worden vind je terug in jouw persoonlijke werkplan, ook wel re-integratievisie genoemd. Het is belangrijk om je aan de gemaakte afspraken uit dit plan te houden. UWV kan bij het niet nakomen van afspraken sancties opleggen.

Wil je meer weten over de WIA? Download dan mijn gratis e-book ‘Alles over de WIA’.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennisdeler & -partner arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennisdeler & -partner arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Eline
Eline
1 jaar geleden

Dankjewel voor deze duidelijke uitleg. Nuttige informatie.

Voorkom vervelende verrassingen...

GRATIS E-BOOK

ALLES OVER DE WIA 20212

Alles wat je moet weten over de complexe WIA.

Compleet. Actueel. Duidelijk.