Wettelijke plicht voor gelijke kansen bij werving en selectie

Bedrijven moeten in de toekomst op grond van wetgeving beleid voeren die gericht is op het bevorderen van gelijke kansen bij het werven en selecteren van nieuwe werknemers. Voor grote ondernemingen geldt dat ze dit schriftelijk moeten doen, kleine ondernemingen lichten hun werkwijze mondeling toe. De nieuwe norm voor gelijke kansen geldt voor alle organisaties. Van werkgevers wordt verwacht dat ze zich aantoonbaar inzetten om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Door een wetswijziging moet de Inspectie SZW de bevoegdheid krijgen om hier op toe te zien. Wie de regels niet naleeft krijgt eerst de mogelijkheid om alsnog aan de regels te voldoen, pas daarna zal er een boete worden opgelegd. Dit zou gaan om een maximale boete van €450 voor kleine bedrijven en €4500 voor grote bedrijven. Boetes die organisaties straks krijgen wanneer ze niet kunnen aantonen dat ze bij hun werving en selectiewijze mensen gelijke kansen bieden zullen openbaar worden gemaakt.

Gelijke kansen en een eerlijke behandeling op de arbeidsmarkt vormen de basis voor een gezonde en inclusieve samenleving. Dat is in 2020 nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Het aanpakken van arbeidsmarktdiscriminatie blijft daarom onverminderd belangrijk. Zeker nu door de coronacrisis veel mensen op zoek moeten naar nieuw werk. We vragen als samenleving van alle Nederlanders om zoveel mogelijk mee te doen op de arbeidsmarkt, ongeacht leeftijd, migratieachtergrond, geslacht, seksuele geaardheid of handicap. Daar moeten gelijke kansen bij de werving en selectie tegenover staan.
Tamara van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen generalist op sneakers • Libido sciendi • Kennisdeler & 1e lijnsadviseur op het gebied van werk & inkomen, verzuim/re-integratie, sociale zekerheid en HR • Grafisch vormgever en webdesigner • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao/Bonaire)

Wellicht vind je dit ook interessant!

NIEUWSBRIEF

Ik houd je graag op de hoogte van nieuwe blogs en relevantie informatie. Lijkt je dat wat? Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief.

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Beloofd!

Selwyn is net zo'n vakidioot als ik. Het leuke is dat onze vakgebieden elkaar goed aanvullen. Zo legt hij bijvoorbeeld sociale zekerheidsrechtvraagstukken helder en - ook voor de niet-jurist - op een prettige manier uit. Ik bewonder zijn energie en bevlogenheid.

Advocaat arbeidsrecht

ZULLEN WE CONTACT HOUDEN?

VOLG MIJ OF VOEG MIJ TOE AAN JE NETWERK