Veranderingen Wtl: LIV wordt LKV jongeren en LKV banenafspraak

De Wet tegemoetkomingen loondomein gaat op de schop. Deze wet, die mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt moet helpen, wordt anders ingericht. Zo verandert op termijn de regeling Lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze gaat over in Loonkostenvoordeel jongeren en Loonkostenvoordeel banenafspraak. Deze veranderingen moeten een besparing van zo’n €200 miljoen opleveren.

Een belangrijke verandering is dat het LKV voor de doelgroep banenafspraak onbeperkt zal worden. Dit is op dit moment maximaal drie jaar. Daarnaast wordt het LKV ook beschikbaar gesteld aan mensen uit de doelgroep die al in dienst zijn van een bedrijf. Werkgevers worden hierdoor gestimuleerd om deze werknemers in dienst te houden.

De hoogte van het LKV jongeren moet nog bepaald worden, maar zal maximaal €2.000 per jaar zijn voor jongeren die tussen de 100 en 110 procent van het wettelijk minimumloon verdienen en €1.500 voor jongeren die tussen de 110 en 125 procent van het wettelijk minimumloon verdienen.

Voo rmensen die werken op een beschutte werkplek en voor mensen met een Wsw-indicatie die werken binnen een Wsw-bedrijf bestaat geen recht op LKV banenafspraak. Er moet nog onderzocht worden hoe deze groep gecompenseerd kan worden.

Lees hier de volledige brief van minister Wouter Koolmees over de veranderingen.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen generalist op sneakers • Libido sciendi • Kennisdeler & 1e lijnsadviseur op het gebied van werk & inkomen, verzuim/re-integratie, sociale zekerheid en HR • Grafisch vormgever en webdesigner • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao/Bonaire)

Wellicht vind je dit ook interessant!

NIEUWSBRIEF

Ik houd je graag op de hoogte van nieuwe blogs en relevantie informatie. Lijkt je dat wat? Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief.

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Beloofd!

Selwyn is net zo'n vakidioot als ik. Het leuke is dat onze vakgebieden elkaar goed aanvullen. Zo legt hij bijvoorbeeld sociale zekerheidsrechtvraagstukken helder en - ook voor de niet-jurist - op een prettige manier uit. Ik bewonder zijn energie en bevlogenheid.

Advocaat arbeidsrecht

ZULLEN WE CONTACT HOUDEN?

VOLG MIJ OF VOEG MIJ TOE AAN JE NETWERK