Dit moet je weten over (langdurige) arbeidsongeschiktheid, herstel en de hersteldmelding
Dit moet je weten over (langdurige) arbeidsongeschiktheid, herstel en de hersteldmelding

Wanneer is een werknemer die door ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt was of is eigenlijk hersteld? Veel werkgevers en werknemers worstelen met deze prangende vraag. Daarom sta ik in deze blog stil bij de regels rondom herstel met betrekking tot werk in arbeidsongeschiktheidssituaties. Deze blog heeft overigens alleen betrekking op mensen met een vast dienstverband. Werknemers met een tijdelijk contract, die aan het einde van hun dienstverband nog steeds arbeidsongeschikt zijn, gaan in bijna alle gevallen ziek uit dienst.

Re-integratie

Zoals je waarschijnlijk wel weet zijn werkgevers verplicht om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker gedurende 104 weken door te betalen. Dit noemen we de wachttijd. Werknemers zijn op hun beurt verplicht om te re-integreren en de adviezen en aanwijzingen van de bedrijfsarts op te volgen. Het is uitsluitend aan de bedrijfsarts om te beoordelen welke mogelijkheden en beperkingen er in relatie tot arbeid zijn (en dus niet aan de huisarts, specialist of psycholoog).

Het primaire doel van de re-integratie is het terugkeren in het eigen werk (de functie waar iemand voor is aangenomen). Als dit niet lukt wordt er gere-integreerd in het eigen werk met aanpassingen of in aangepast werk. Dit noemen we re-integratie eerste spoor. Als ook dit niet lukt, moet er op een gegeven moment worden uitgeweken naar re-integreren/werken bij een andere werkgever. Dit traject staat bekend als re-integratie tweede spoor.

Herstel(dmelding)

Over herstel en de hersteldmelding (ook wel betermelding genoemd) zijn veel misverstanden die ik graag even uit de weg ruim. Heel ingewikkeld is het trouwens niet. Volgens de wet is er sprake van herstel als een werknemer weer volledig zijn eigen werk doet voor het overeengekomen aantal uren. Juristen noemen dit eigen werk de bedongen arbeid. Belangrijk hierbij is dat een werknemer alle taken die bij zijn of haar functie horen weer heeft hervat. Is dit niet het geval, dan is er geen sprake van herstel en is iemand nog steeds aan het re-integreren. Kortom: zolang iemand niet volledig zijn bedongen arbeid verricht is er geen sprake van herstel.

Volgens de wet is er sprake van herstel als een werknemer weer volledig de bedongen arbeid uitvoert voor het overeengekomen aantal uren.

Soms ligt dit anders, bijvoorbeeld wanneer een werknemer niet meer terug kan keren in zijn eigen functie. Het kan dan zijn dat de passende arbeid de nieuwe bedongen arbeid wordt. Dit kan juridisch wat ingewikkeld zijn en gevolgen hebben voor de loondoorbetalingsplicht. Wil je hier meer over weten? Arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers legt dat op haar blog duidelijk uit.

Voorbeeld:
Janice werkt 32 uur per week als manager bij een uitgever. Ze valt ergens in januari 2018 uit en start met haar re-integratie in maart. Ze werkt 3 keer per week 3 uur, maar niet als manager. Ze controleert orders en maakt offertes en facturen. In september 2018 werkt ze weer 32 uur waarvan 22 uur als manager van haar eigen afdeling. De overige 10 uren werkt ze nog steeds aan offertes en facturen. Ondanks dat Janice weer het overeengekomen aantal uren werkt is ze nog steeds aan het re-integreren. Ze verricht namelijk nog niet volledig de bedongen arbeid. Er is dus geen sprake van volledig herstel.

Terugval na herstel

Het komt regelmatig voor dat een werknemer die hersteld is toch weer uitvalt. Dit kan gevolgen hebben voor de werkgever. Valt een herstelde werknemer binnen 28 dagen na de hersteldmelding weer uit? Dan loopt de wachttijd door en kan het re-integratiedossier worden heropend.

Voorbeeld:
Henk valt op 21 juni 2018 uit. Vanaf 23 september van dat jaar verricht hij weer volledig zijn bedongen arbeid. Op 8 oktober valt hij weer gedeeltelijk uit. Omdat dit binnen een maand na zijn herstelmelding is loopt de wachttijd door. Henk is op 8 oktober 16 weken ziek.

De wachttijd van 104 weken begint opnieuw als een herstelde werknemer onverhoopt toch weer na 28 dagen uitvalt. Stel dat Henk uit bovenstaande voorbeeld zich op 2 november zou hebben ziek gemeld. In dat geval begint alles weer van voren af aan. Henks werkgever moet hem dan weer maximaal 104 weken doorbetalen. Blijf Henk ziek en maakt hij dit keer de gehele wachttijd vol, dan zou zijn werkgever hem in totaal 123 weken (19 weken + 104 weken) loon moeten doorbetalen.

Goed om te weten!

Werkgevers moeten oppassen met het te snel hersteld melden van een werknemer. Zolang een werknemer niet volledig de bedongen arbeid verricht blijft er sprake van re-integratie. Je wilt als werkgever voorkomen dat iemand zich na 28 dagen weer ziek meldt en de wachttijd opnieuw begint te lopen.

Het verzuimdossier met terugwerkende kracht aanpassen door bijvoorbeeld de hersteldmelding te verwijderen lijkt een creatieve optie. Probleem opgelost denk je! Echter: hoe verantwoord je – bij de WIA-aanvraag – aan het UWV dat er geen re-integratieactiviteiten zijn geweest tijdens deze periode? Onverstandig en niet aan te raden.

Werkgevers die een 42e-weeksmelding hebben gedaan bij het UWV zijn niet verplicht om een herstelde werknemer beter te melden bij het UWV. Toch kan in dit in bepaalde gevallen wel verstandig zijn. Let op: eigenrisicodragers en werkgevers met een werknemer die een Ziektewetuitkering ontvangt moeten wel verplicht een hersteldmelding doen! Dit dient binnen twee dagen na herstel te gebeuren.

Het komt met enige regelmaat voor dat werkgevers een feitelijk herstelde werknemer voor 1% of meer arbeidsongeschikt laten staan. Dit is juridisch zeer discutabel en onwenselijk omdat dit bijna nooit medisch onderbouwd kan worden. Deze aanpak kan worden opgevat als een handige manier om van een medewerker af te komen door de wachttijd vol te maken. Bedrijfsartsen, advocaten en rechters vinden hier meestal wel iets van. Strikt juridisch is het 1% arbeidsongeschikt houden van een herstelde werknemer dus zeer onverstandig.

Sommige bedrijfsartsen passen na 26 weken ziekte en onder bepaalde omstandigheden een duurzaamheidstoets toe. Dit betekent dat een werknemer gedurende een periode van vier weken weer volledig werkt in zijn eigen functie met alle daarbij horende taken. Als de werknemer gedurende deze vier weken laat zien duurzaam te kunnen functioneren, dan oordeelt de bedrijfsarts dat de werknemer volledig hersteld is. In bepaalde gevallen kan deze periode van vier weken nog twee keer verlengd worden, mits dit goed onderbouwd wordt. Om de belastbaarheid goed te kunnen toetsen wordt er meestal afgesproken dat de werknemer gedurende deze periode geen vrije dagen mag opnemen.

Tot slot: werkgevers moeten alert zijn op werknemers die zich strategisch hersteld melden. Dit kan een werknemer doen omdat hij bijvoorbeeld weet dat hij vanaf het tweede jaar minder salaris gaat krijgen en zich dus beter meldt om dit te voorkomen. Er bestaat een risico dat de werknemer zich weer gaat ziek melden en de wachttijd opnieuw begint. Ga in dit soort gevallen in gesprek met de werknemer en doe bij voorkeur navraag bij de bedrijfsarts. Met een oordeel van de bedrijfsarts kan een werkgever de hersteldmelding weigeren.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennisdeler & -partner arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennisdeler & -partner arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hans
Hans
1 jaar geleden

Zeer duidelijk verhaal. Dankjewel Selwyn.

Voorkom vervelende verrassingen...

GRATIS E-BOOK

ALLES OVER DE WIA 20212

Alles wat je moet weten over de complexe WIA.

Compleet. Actueel. Duidelijk.