Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Werkwijzer Poortwachter (2020)

UWV heeft onlangs een update uitgebracht van de Werkwijzer Poortwachter die je hier kunt downloaden. Deze update vervangt de ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’ die uit 2011 dateert. Een aantal wijzigingen wekken de indruk dat UWV nog kritischer zal gaan toetsen op de resultaatverplichting in plaats van op de inspanningsverplichting (met meer loonsancties als mogelijk gevolg?).

Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

  • Jobcarving is expliciet toegevoegd onder het kopje ‘Terugkeer in (aangepast) ander werk’;
  • Een toezegging van een bereidwillige nieuwe werkgever om een verzekerde in dienst te nemen is niet langer voldoende. Volgens de nieuwe werkwijzer kan er pas sprake zijn van ‘voldoende resultaat’ als er een ‘onherroepelijke toezegging’ (een getekend contract voor minimaal 6 maanden) kan worden overlegd.;
  • Met betrekking tot de marginale mogelijkheden is het onderdeel ‘tegen de grens van GBM’ geschrapt;
  • Met betrekking tot het ontslagverbod is artikel 7:670 lid 3 BW veranderd in artikel 7:670a lid 1 BW;
  • Met betrekking tot ‘Arbeidsdeskundige toetsingsaspecten Ad 3 Deugdelijke grond’ is de tekst “…dat is alleen anders als een deskundigenoordeel evident onjuist is, omdat er bijvoorbeeld sprake is van nieuwe feiten of omdat het werd gebaseerd op onvolledige, onjuiste gegevens of inhoudelijk fouten bevat.” geschrapt.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen generalist op sneakers • Libido sciendi • Kennisdeler & 1e lijnsadviseur op het gebied van werk & inkomen, verzuim/re-integratie, sociale zekerheid en HR • Grafisch vormgever en webdesigner • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao/Bonaire)

Wellicht vind je dit ook interessant!

NIEUWSBRIEF

Ik houd je graag op de hoogte van nieuwe blogs en relevantie informatie. Lijkt je dat wat? Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief.

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Beloofd!

Selwyn is net zo'n vakidioot als ik. Het leuke is dat onze vakgebieden elkaar goed aanvullen. Zo legt hij bijvoorbeeld sociale zekerheidsrechtvraagstukken helder en - ook voor de niet-jurist - op een prettige manier uit. Ik bewonder zijn energie en bevlogenheid.

Advocaat arbeidsrecht

WHITEPAPER WIA

Download mijn gratis whitepaper en lees alles over de keuring, bezwaar maken, arbeidsongeschiktheid en de verschillende WIA-uitkeringen.

Je kunt het bestand direct downloaden, ik verzamel geen e-mailadressen...

ZULLEN WE CONTACT HOUDEN?

VOLG MIJ OF VOEG MIJ TOE AAN JE NETWERK