Nu te koop: ‘Geen gedoe met personeel’ van advocaat arbeidsrecht Suzanne Meijers. Het boek/naslag voor ondernemers over arbeidsrecht dat je een hoop hoofdpijn, ellende en geld kan besparen! Meer informatie of kopen vind/doe je hier.

Alles wat je moet weten over maandloon, dagloon, sv-loon, maatmanloon en restverdiencapaciteit
Alles wat je moet weten over maandloon, dagloon, sv-loon, maatmanloon en restverdiencapaciteit

Wie met de Ziektwet of WIA te maken krijgt krijgt automatisch ook te maken met complexe wet- en regelgeving die van invloed is op de toewijzing van een uitkering of het behouden daarvan. Als het gaat om de financiële kant van het verhaal krijg je te maken met verschillende begrippen, die niet altijd duidelijk zijn voor klanten van het UWV. In deze blog sta ik stil bij de belangrijkste begrippen waar iedere aanvrager van een WIA-uitkering mee te maken krijgt. Onderstaande is ook van toepassing op de Ziektewet, hoewel de restverdiencapaciteit pas bij de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling een rol gaat spelen.

Maatmanloon

Met het maatmanloon bedoelen we het loon dat je verdiende voor je eerste ziektedag. Belangrijk om te weten is dat het maatmanloon niet op je brutoloon maar op het sv-loon (sociale verzekeringsloon, zie artikel 16 Wet financiering sociale verzekeringen) wordt gebaseerd. Hier lees je later in deze blog meer over. Ook is het belangrijk om te weten dat voor het berekenen van het maatmanloon bij de WIA en Ziektewet geldt dat er wordt teruggekeken tot een jaar voor de eerste ziektedag (refertejaar) en dus niet een jaar voor de eerste uitkeringsdag. Dit kan financieel een groot verschil maken, wees je daar bewust van!

Stel: je werkte voor de eerste ziektedag 32 uur per week bij een bedrijf en verdiende voordat je ziek werd €15,48 per uur (€2146,56 per maand). Daarnaast ontving je een dertiende maand, vakantiegeld (8%) en winstuitkering van €600. Dit wordt allemaal onder het sv-loon gerekend. Het totale sv-loon is dan €30.737,70. UWV trekt hier de betaalde pensioenpremie af en gebruikt wat over blijft voor het berekenen van het maatmanloon en de uitkering. Het maatmanloon vormt een essentieel onderdeel van de formule die gebruikt wordt om je arbeidsongeschiktheidspercentage te bepalen.

Ben je langdurig arbeidsongeschikt en roept het UWV je op voor een herbeoordeling, dan kan het maatmanloon geïndexeerd worden. Het UWV gebruikt hiervoor de loonontwikkelingsgegevens van het CBS.

Je komt in aanmerking voor een WIA-uitkering (of houdt recht op een Ziektewetuitkering) als je minder dan 65% van je oude loon kan verdienen. Je moet dus meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn (lees: een door de arbeidsdeskundige vastgestelde inkomensverlies van tenminste 35% hebben).

Restverdiencapaciteit

De restverdiencapaciteit is het bedrag dat je volgens de arbeidsdeskundige in theorie nog kunt verdienen. De arbeidsdeskundige berekent deze restverdiencapaciteit op basis van de in de Functionele Mogelijkhedenlijst vastgestelde beperkingen, je werkervaring, gevolgde opleiding(en) en het gesprek wat je met hem of haar voert. Stel dat de arbeidsdeskundige vaststelt dat je gedurende 32 uur per week kunt werken als receptiemedewerker en hiermee €12,35 per uur zou kunnen verdienen. Dan heb je een restverdiencapaciteit van €12,35 per uur. Heeft de verzekeringsarts een urenbeperking opgelegd, dan komt er een reductiefactor bij die van invloed is op je restverdiencapaciteit.

De restverdiencapaciteit is een belangrijke factor bij de WIA en Ziektewet. Het bepaalt namelijk het arbeidsongeschiktheidspercentage, dat op zijn beurt weer bepaalt of je (nog) recht hebt op een WIA- of Ziektewetuitkering.

Voorbeeld:
Voordat Marieke ziek werd verdiende ze €2460 per maand (maatmanloon). De arbeidsdeskundige heeft berekend dat Marieke nog €1450 euro per maand zou kunnen verdienen (restverdiencapaciteit). Het verschil is 41%, wat betekent dat ze nog 59% van haar oude loon zou kunnen verdienen. Marieke is dus 41% arbeidsongeschikt en komt in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Sv-loon

Het UWV berekent je uitkering op basis van het dagloon. Dit dagloon wordt weer berekend op basis van het sv-loon. Hieronder valt o.a. loon, 13e maand, vakantiegeld, ploegentoeslag, bijtelling en een eventuele eindejaarsuitkering. Soms staat het sv-loon op je salarisstrook: let dan op sv-loon, loon sv, fiscaal loon of (bruto)loon SVW.

Betaalde pensioenpremie wordt bij het berekenen van het dagloon buiten beschouwing gelaten. In de praktijk geldt dus ook: hoe meer pensioenpremie er maandelijks wordt betaald, hoe lager de uitkering.

Dagloon

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is het dagloon afhankelijk van het sv-loon. UWV kijkt vanaf de eerste ziektedag een jaar terug en deelt het sv-loon door 261 dagen. De uitkomst hiervan is het dagloon, dat in 2020 trouwens maximaal €219,28 kan zijn. Heb je niet het hele jaar voordat je ziek werd gewerkt? Bijvoorbeeld omdat je een periode werkloos was, dan wordt het dagloon naar rato berekend.

Je ontvangt in de Ziektewet 70% van het dagloon. Voor de WIA is dit iets anders. Gedurende de eerste fase van de WIA-uitkering (WGA) krijg je 75% (de eerste twee maanden) en vervolgens 70% van het dagloon. Daarna kan dit anders zijn, afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden en arbeidsongeschiktheidspercentage. In het vervelendste geval daalt jouw WIA-uitkering tot 28% van het wettelijk minimumloon. Hoe dit precies zit leg ik uit in mijn gratis e-book ‘Alles over de WIA’.

Maandloon

Het maandloon wordt berekend door het dagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen per maand. Het maximum bruto maandloon is in 2020 €4.769,34 per maand. Je kunt dus niet meer dan 70% hiervan per maand krijgen (met uitzondering van de eerste twee maanden WW/WIA-WGA en de WIA-IVA uitkering).

Wettelijk geregeld

Alle onderdelen die in deze blog worden besproken zijn wettelijk vastgelegd. Zo kun je de regels met betrekking tot het dag- en maandloon o.a. terugvinden in artikel 13 Wet WIA en artikel 15 Ziektewet en het vaststellen van de restverdiencapaciteit in artikel 19ab Ziektewet. Het UWV voert dus geen eigen beleid uit met betrekking tot deze berekeningen maar handelt naar de letter van de wet.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen generalist op sneakers • Libido sciendi • Ondernemer sinds 2003 • Kennisdeler en -partner op het gebied van werk & inkomen, verzuim/re-integratie, sociale zekerheid(srecht) en personeel & organisatie
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen generalist op sneakers • Libido sciendi • Ondernemer sinds 2003 • Kennisdeler en -partner op het gebied van werk & inkomen, verzuim/re-integratie, sociale zekerheid(srecht) en personeel & organisatie

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

WHITEPAPER WIA

Download mijn gratis whitepaper en lees alles over de keuring, bezwaar maken, arbeidsongeschiktheid en de verschillende WIA-uitkeringen.