Alles wat je moet weten over het Werkfit traject
Alles wat je moet weten over het Werkfit traject

Mensen met een uitkering die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en al een tijdje of lang niet meer hebben gewerkt kunnen behoefte hebben aan ondersteuning bij het terugkeren op de arbeidsmarkt. Hiervoor zet het UWV zogeheten Werkfit trajecten in. In deze blog geef ik uitleg over dit traject.

Werkfit

Een Werkfit traject is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden die er nog niet helemaal klaar voor zijn om terug te keren op de arbeidsmarkt. Je kunt hierbij denken aan mensen die een Ziektewet-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering hebben en volgens het UWV mogelijkheden hebben om te kunnen werken. De stap naar werk is voor deze doelgroep echter nog iets te groot. Om deze stap te verkleinen besluit de arbeidsdeskundige of werkadviseur een Werkfit traject op te starten om een begin te maken met re-integreren. De trajecten worden uitgevoerd door re-integratiebedrijven en betaald door het UWV. Een succesvol afgerond Werkfit traject kost het UWV zo’n €4000 euro. Er is sprake van een succesvol traject als een klant werkfit is en stappen richting betaalde arbeid kan maken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een werkervaringsplaats aangetoond worden.

Ieder traject is maatwerk en afgestemd op de omstandigheden, mogelijkheden, wensen en behoeften van de klant. Re-integratiecoaches houden bij de begeleiding rekening met de vastgestelde arbeidsmogelijkheden en belastbaarheid. Hiervoor vragen ze meestal naar de FML (Functionele Mogelijkhedenlijst).

De duur van het traject verschilt. Voor mensen met een Ziektewet-uitkering geldt in beginsel een Werkfit periode van maximaal zes maanden. Dit kan in overleg en indien nodig verlengd worden. Voor mensen met een WIA- of Wajong-uitkering geldt in principe een maximale duur van 18 maanden.

Doel

Het doel van een Werkfit traject is mensen klaarstomen voor deelname aan de arbeidsmarkt. Het doel is dus niet het vinden van een baan of bemiddeling naar een baan. Wel kan er bemiddeld worden naar opstartbanen of (snuffel)stages. Dit gebeurt vaak om weer te wennen aan werk, belast worden en arbeidsritme. Aan het eind van het traject moet de klant in staat zijn om de arbeidsmarkt te betreden en voldoende werkfit zijn.

Inhoud traject

Een Werkfit traject bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt er gewerkt aan het versterken van de werknemersvaardigheden en wordt de arbeidsmarktpositie in kaart gebracht. Ook wordt er vaak ingezet op een werkervarings- of (snuffel)stageplek, zeker als je al wat langer niet hebt gewerkt en hierdoor een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebt. Daarnaast zal de re-integratiecoach aandacht besteden aan assertiviteit, sollicitatievaardigheden, beroepsoriëntatie, het opbouwen van arbeidsritme (duurbelastbaarheid) en netwerkvaardigheden die kunnen helpen bij het vinden van werk. Sommige re-integratiebedrijven bieden groepstrainingen aan of zetten assessments in.

Re-integratiebedrijf

Zodra het UWV heeft besloten dat het wenselijk is dat je gaat deelnemen aan een Werkfit traject moet er een partij worden uitgezocht die het traject uitvoert. Het UWV voert zelf namelijk geen Werkfit trajecten uit. Soms bemiddelt de arbeidsdeskundige of werkadviseur naar een re-integratiebedrijf maar het staat je vrij om zelf te ‘shoppen’ en een re-integratiebedrijf te zoeken waar het traject gevolgd kan worden. Heb je een partij gevonden waar je een kennismakingsgesprek mee wilt voeren? Leg dit dan voor aan je werkadviseur of arbeidsdeskundige. Een re-integratiebedrijf moet namelijk aan enkele voorwaarden voldoen wil het in aanmerking komen voor vergoeding vanuit het UWV.

Er zijn aardig wat re-integratiebedrijven en de verschillen kunnen groot zijn. Soms richten re-integratiebedrijven zich op een specifieke doelgroep, zoals mensen met autisme of ADD/ADHD, mensen met hersenletsel of (ex-)kankerpatiënten, hoger opgeleiden of hoogbegaafden. Het kan dus geen kwaad om wat onderzoek te doen naar een partij die jou het beste kan helpen.

Niet vrijblijvend

Een Werkfit traject is niet vrijblijvend. Het UWV mag van je verwachten dat je inzet toont en het traject afrondt. Je kunt dus niet zomaar stoppen als je er geen zin meer in hebt. Dit vloeit voort uit sociale zekerheidswetgeving (zoals bijv. de Ziektewet of de WIA). Deze wetgeving bepaalt dat mensen met bijv. een WIA- of Ziektewetuitkering zich moeten inspannen om de door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige vastgestelde arbeidsmogelijkheden te benutten. Veel mensen denken dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering hen ontslaat van de plicht om te re-integreren of om aan het werk te raken. Dat is niet zo. De wetgever heeft bepaald dat iedereen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanwezige arbeidsmogelijkheden dient te benutten. Het UWV kan een financiële sanctie opleggen als je je niet aan de regels houdt of je re-integratie belemmert.

Loopt een traject niet naar wens of zijn er andere omstandigheden die invloed hebben op jouw traject? Bespreek dit dan zo snel mogelijk met je contactpersoon bij het UWV. Er kan dan naar een oplossing gezocht worden. Onder bepaalde omstandigheden kan het UWV bepalen dat een Werkfit traject mag worden gepauzeerd of mag worden beëindigd.

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht in voldoende mate te trachten mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid te behouden of te verkrijgen.
Artikel 29 lid 1 Wet WIA

Interesse in Werkfit?

Wil je stappen maken om geleidelijk aan weer terug te keren op de arbeidsmarkt en heb je hulp nodig? Dan kun je aan je contactpersoon bij het UWV vragen of je gebruik mag maken van een Werkfit traject. Bij akkoord kun je zelf een afspraak maken bij een re-integratiebureau naar keuze.

Naar werk traject

Na het doorlopen van het Werkfit traject pakt het UWV meestal door met een ‘Naar werk’ traject. Dit traject draait echt om bemiddeling naar werk en is dus volledig gericht op werkhervatting. Vaak kun je dit traject volgen bij hetzelfde re-integratiebedrijf waar je het Werkfit traject hebt doorlopen. Soms kan dit niet. Bijvoorbeeld omdat het re-integratiebedrijf geen overeenkomst met het UWV heeft voor Naar werk trajecten.

Voortraject Werkfit

Ben je nog niet toe aan een Werkfit traject maar wil je wel stappen maken? Dan biedt het UWV ook zogenoemde modulaire diensten zoals de participatie interventie en bevorderen maatschappelijke deelname. Deze trajecten hebben als insteek het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken van bijv. een sociaal isolement. Deze diensten zijn bedoeld voor mensen die zich op trede 1 en 2 van de participatieladder bevinden. Heb je behoefte aan deze diensten? Bespreek dit dan met je contactpersoon bij UWV.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Voorkom vervelende verrassingen...

GRATIS E-BOOK

ALLES OVER DE WIA 2021

Alles wat je moet weten over de complexe WIA.

Compleet. Actueel. Duidelijk.