Niet eens met een WIA-besluit van het UWV? Dit moet je weten over bezwaar maken!
Niet eens met een WIA-besluit van het UWV? Dit moet je weten over bezwaar maken!

Heeft het UWV onlangs een besluit genomen over jouw WIA-aanvraag of is je uitkering aangepast of beëindigd en ben je het er niet mee eens? Dan kun je bezwaar maken tegen de genomen beslissing. Dit is een wettelijk geregeld recht. Hoe dit werkt, aan welke eisen je bezwaarschrift moet voldoen en hoe lang een bezwaarprocedure kan duren leg ik je uit in deze blog.

Bezwaar

Je kunt alleen bezwaar aantekenen tegen een officieel besluit van het UWV en als dit in de brief staat. In deze zelfde brief staat ook gedurende welke periode je bezwaar kunt maken. Dit is bij een WIA-besluit zes weken. De mogelijkheid om bezwaar te maken staat open voor zowel werknemers, WIA-uitkeringsgerechtigden en werkgevers. Bezwaar maken is een officiële formele procedure die is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

Het is verstandig om je bezwaar te bespreken met iemand die kennis heeft van de sociale zekerheid en bekend is met dit soort procedures. Het belang hiervan leg ik verder in deze blog uit. Ben je lid van een vakbond of heb je een rechtsbijstandsverzekering? Dan kun je dit met hen bespreken. Is dit niet op jou van toepassing? Dan kun je hulp inroepen van o.a. de Rechtstelefoon (€0,95 per minuut) of Hello Law (€59 per jaar).

Maak je kosten en wordt jouw bezwaar gegrond verklaard? Dan kun je het UWV verzoeken een vergoeding aan je betalen. Dit verzoek moet wel op tijd worden ingediend, nog voor het besluit is genomen. Anders vervalt het recht op een vergoeding. Een jurist of een andere ervaren zaakwaarnemer weet dit en zal dit verzoek altijd tijdig doen. De vergoeding is gebaseerd op een puntensysteem die is beschreven in het Besluit proceskosten bestuursrecht. De wettelijk vastgelegde vergoeding is €525 per procespunt.

Een aanvullend medisch onderzoek door de verzekeringsarts bezwaar & beroep (of een externe partij) en/of een arbeidsdeskundig onderzoek behoren tijdens de bezwaarprocedure tot de mogelijkheden.

Hoe lang heb ik om bezwaar te maken?

Het is belangrijk om binnen de aangegeven periode je bezwaar in te dienen, anders neemt het UWV hem niet in behandeling. Hij wordt dan niet-ontvankelijk verklaard.

Heb je meer tijd nodig om stukken te verzamelen of om je bezwaar te onderbouwen? Teken dan een voorlopig bezwaar aan. Dit noemen we een pro forma (of voorlopig) bezwaarschrift. Het UWV zal je laten weten binnen hoeveel weken je je stukken moet indienen.

Je bezwaar kun je online indienen, per post versturen of afgeven op een UWV kantoor. Zorg er altijd voor dat je een bewijs van ontvangst hebt, bijvoorbeeld door je stukken per aangetekende post te verzenden. Of vraag om een ontvangstbewijs als je je bezwaar afgeeft op een kantoor.

Vereisten

Je bezwaar moet aan verschillende eisen voldoen. Onderstaande punten moeten in je bezwaarschrift worden opgenomen om te voorkomen dat het UWV je bezwaarschrift niet in behandeling neemt.

  • Naam, adres, woonplaats en bij voorkeur ook je Burgerservicenummer
  • Het besluit waar je het niet eens mee bent
  • De reden(en) en motivatie waarom je het er niet mee eens bent
  • Het besluit dat het UWV volgens jou zou moeten nemen (optioneel)
  • Handtekening
  • Kopie van het besluit waar je bezwaar tegen maakt

Heb ik een jurist of advocaat nodig?

Je hebt geen jurist of advocaat nodig om bezwaar te maken tegen een besluit van het UWV. Toch is dit vaak wel verstandig. Een bezwaarprocedure kan ingewikkeld en complex zijn. Dit vereist kennis van wetgeving, arbeidsdeskundige oordelen, jurisprudentie en ervaring met dit soort procedures. In de praktijk zie ik dat veel mensen die zelf bezwaar maken dit doen op grond van emotie, teleurstelling en eigen interpretaties m.b.t. de gezondheid en (arbeids)mogelijkheden maar hun bezwaar onvoldoende feitelijk onderbouwen. De kans is dan groot dat het UWV het bezwaar ongegrond verklaart en dus afwijst. Het UWV kijkt namelijk uitsluitend naar feitelijke omstandigheden. Zo’n 75% van de bezwaarprocedures wordt door het UWV ongegrond verklaard en zo’n 85% van de beroepsprocedures die bij de rechtbank wordt afgehandeld wordt verloren door de partij die beroep aantekent.

De meeste mensen die een beroep doen op een WIA-uitkering of deze al enige tijd hebben hebben geen idee hoe het UWV tot een oordeel komt. Om dit te begrijpen is kennis van wetgeving, verzekeringsgeneeskunde en arbeidskundige beoordelingen nodig.

Heb je een laag inkomen en/of weinig vermogen? Dan kun je gebruik maken van gesubsidieerde rechtshulp, ook wel toevoeging genoemd. Soms kan de gemeente bijspringen in de vorm van bijzondere bijstand. Het juridisch loket kan je hier meer over vertellen. Is je inkomen of vermogen (net iets) te hoog? Dan kun je via UWV bezwaarbureau voor een vaste prijs een advocaat inschakelen om jouw belangen te behartigen.

Hoorzitting

Tijdens de bezwaarprocedure krijg je te maken met een medewerker bezwaar die de regie heeft over de bezwaarprocedure. Omdat je wettelijk het recht hebt om gehoord te worden, kan de medewerker bezwaar je uitnodigen voor een ‘hoorzitting’. Een hoorzitting is een gesprek van zo’n 45-60 minuten op het kantoor van het UWV waarin je jouw bezwaar kunt toelichten. Gebruik maken van een hoorzitting is niet verplicht, maar wel verstandig.

Tijdens de hoorzitting is er naast de medewerker bezwaar soms ook een arts of arbeidsdeskundige aanwezig. Heb je een jurist of advocaat (dit noemen we een gemachtigde) ingeschakeld of toegewezen gekregen van een vakbond of verzekeraar? Dan zal die namens jou het woord voeren en jouw standpunten bepleiten. Voer je het gesprek zelf? Bereid je dan goed voor en zorg voor een goede onderbouwing en aanvullende stukken die jouw standpunten bevestigen.

De meeste mensen die een beroep doen op een WIA-uitkering of deze al enige tijd hebben hebben geen idee hoe het UWV tot een oordeel komt. Om dit te begrijpen is kennis van wetgeving, verzekeringsgeneeskunde en arbeidskundige beoordelingen nodig.

Hoe langt duurt een bezwaarprocedure?

Een bezwaarprocedure WIA neemt meestal tussen de drie en zes maanden in beslag, in een enkel geval iets korter. Is je bezwaar vooral medisch of arbeidsdeskundig van aard? Dan mag het UWV er zeventien weken over doen om een beslissing te nemen. Dit kan eventueel verlengd worden. Als dit het geval is zal het UWV je dat laten weten. Uiteindelijk krijg je een formeel besluit, de beslissing op bezwaar. Neemt het UWV niet op tijd een beslissing en hoor je niets meer? Dan kun je met het formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen een schadevergoeding aanvragen.

Beroep aantekenen

Wordt jouw bezwaar door het UWV afgewezen? Dan kun je beroep aantekenen bij de rechtbank (sector bestuursrecht). Ook voor deze procedure is een jurist of advocaat niet verplicht maar wel aan te bevelen. Een bestuursrechter zal zich over jouw bezwaar buigen. Ook deze procedure zal een flink maanden duren (een beroepsprocedure mag 18 maanden duren) en heft het besluit waar je bezwaar en beroep tegen hebt aangetekend niet op!

Ga je vervolgens in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht, dan moet je er rekening mee houden dat die zaak twee jaar mag duren. In totaal mag een bestuursrechtelijke procedure op het gebied van sociale zekerheid vier jaar duren.

Bezwaar UWV Max. 6 maanden
Beroep Rechtbank Max. 1,5 jaar
Hoger beroep Centrale Raad van Beroep Max 2 jaar

Handig!

Check mijn downloadpagina waar je een stappenplan en voorbeelddocumenten kunt downloaden (€). Het downloadbare bestand bevat een pro-forma brief, een voorbeeld bezwaarschrift en een brief voor het opvragen van behandelgegevens bij je behandelaar.

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met mij op! Ik help je graag verder.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen generalist op sneakers • Libido sciendi • Kennisdeler op het gebied van werk & inkomen, verzuim/re-integratie, sociale zekerheid(srecht) en HR • Grafisch vormgever en webdesigner • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao/Bonaire)
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen generalist op sneakers • Libido sciendi • Kennisdeler op het gebied van werk & inkomen, verzuim/re-integratie, sociale zekerheid(srecht) en HR • Grafisch vormgever en webdesigner • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao/Bonaire)

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties