Niet eens met een besluit van het UWV? Dit moet je weten over bezwaar maken!
Niet eens met een besluit van het UWV? Dit moet je weten over bezwaar maken!

Heeft het UWV onlangs een besluit genomen over jouw WIA-aanvraag of is je uitkering aangepast of beëindigd en ben je het er niet mee eens? Dan kun je bezwaar maken tegen de genomen beslissing. Een bezwaarprocedure mag je zien als rechtsbescherming van de burger tegen de overheid en is één van beginselen van onze rechtsstaat. Bezwaar maken is een officiële maar tamelijk informele en laagdrempelige procedure die is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Wat je over deze procedure moet weten leg ik je uit in deze blog.

Bezwaar

Je kunt alleen bezwaar aantekenen tegen een officieel besluit dat je in de vorm van een beschikking per post van het UWV ontvangt. Hierin staat ook gedurende welke periode je bezwaar kunt maken. Dit is bij een WIA-besluit zes weken. Bij een besluit Ziektewet met betrekking tot arbeidsgeschiktheid en dus beëindiging van de uitkering geldt een bezwaartermijn van twee weken. De mogelijkheid om bezwaar te maken staat open voor werknemers en uitkeringsgerechtigden en in sommige gevallen ook voor werkgevers. Wil je bezwaar maken tegen een terugvordering? Lees dan deze blog.

Het is verstandig om je bezwaar te bespreken met iemand die kennis heeft van de sociale zekerheid en bekend is met dit soort procedures. Dat kan een jurist of advocaat zijn maar ook een deskundige op het gebied van arbeidsongeschiktheid en sociale verzekeringsrecht. Bezwaar maken is namelijk niet zonder risico. Het komt met regelmaat voor dat een bezwaarprocedure leidt tot een oordeel dat nadeliger is voor de bezwaarmakende partij. Je kunt hierbij denken aan bijv. het gegeven dat het arbeidsongeschiktheidspercentage (fors) daalt of dat de uitkering als gevolg van een heroverweging wordt beëindigd. Zie bijvoorbeeld deze blog waarin ik een zaak beschrijf waarbij de arbeidsongeschiktheid van een vrouw van 42,79% naar 11,3% daalt. Haar bezwaar resulteert in een beëindiging van de WIA-uitkering, waarbij het besluit van het UWV door de hoogste rechtbank voor dit soort zaken wordt gesteund.

Maak je kosten voor je bezwaarprocedure, bijvoorbeeld omdat je een medisch adviseur of jurist inschakelt, en wordt jouw bezwaar gegrond verklaard? Dan kun je het UWV verzoeken een vergoeding aan je betalen. Dit verzoek moet wel op tijd worden ingediend, nog voor het besluit is genomen. Anders vervalt het recht op een vergoeding. Een jurist of een andere ervaren zaakwaarnemer weet dit en zal dit verzoek altijd tijdig doen. De vergoeding is gebaseerd op een puntensysteem die is beschreven in het Besluit proceskosten bestuursrecht. De wettelijk vastgelegde vergoeding is per 2021 €534 per procespunt.

Ik raad je aan om deze blog te lezen. Hierin leg ik uit welke informatie, feiten en omstandigheden UWV wel en niet meeneemt in de bezwaarprocedure. Met deze informatie kun je inschatten of bezwaar maken zinvol is.

Een aanvullend medisch onderzoek door de verzekeringsarts bezwaar & beroep (of een externe partij) en/of een arbeidsdeskundig onderzoek behoren tijdens de bezwaarprocedure tot de mogelijkheden. Je wordt altijd onderzocht door iemand die niet betrokken is geweest bij het besluit waar jij bezwaar tegen hebt gemaakt.

Hoe lang heb ik om bezwaar te maken?

Het is belangrijk om je bezwaar binnen de aangegeven periode in te dienen, anders neemt het UWV hem niet in behandeling. Het wordt dan niet-ontvankelijk verklaard.

Heb je meer tijd nodig om stukken te verzamelen of om je bezwaar te onderbouwen? Teken dan een voorlopig bezwaar aan, ook wel pro forma bezwaar genoemd. Het UWV zal je laten weten binnen hoeveel weken je je stukken moet indienen.

Je bezwaar kun je online indienen, per post versturen of afgeven op een UWV kantoor. Zorg er altijd voor dat je een bewijs van ontvangst hebt, bijvoorbeeld door je stukken per aangetekende post te verzenden. Of vraag om een ontvangstbewijs als je je bezwaar afgeeft op een kantoor of bel na of je brief is ontvangen. Als je bezwaar kwijt raakt of niet wordt ontvangen en je hebt geen bewijs van verzending of afgifte heb je echt pech!

Vereisten

Je bezwaar moet aan verschillende eisen voldoen. Onderstaande punten moeten in je bezwaarschrift worden opgenomen om te voorkomen dat het UWV je bezwaarschrift niet in behandeling neemt.

  • Naam, adres, woonplaats en je burgerservicenummer
  • Het besluit waar je het niet eens mee bent
  • De reden(en) en motivatie waarom je het er niet mee eens bent
  • Het besluit dat het UWV volgens jou zou moeten nemen (optioneel)
  • Handtekening
  • Kopie van het besluit waar je bezwaar tegen maakt

Heb ik een jurist of advocaat nodig?

Je hebt geen jurist of advocaat nodig om bezwaar te maken tegen een besluit van het UWV. Toch is het wel aan te bevelen om iemand in te schakelen met verstand van deze materie. Dat kan een jurist zijn maar er zijn ook andere deskundigen op dit gebied.

Een bezwaarprocedure kan ingewikkeld en complex zijn. Dit vereist kennis van wetgeving, arbeidsdeskundige en verzekeringsgeneeskundige oordelen, jurisprudentie en ervaring met dit soort procedures. In de praktijk zie ik dat veel mensen die zelf bezwaar maken dit doen op grond van emotie, teleurstelling en eigen interpretaties m.b.t. de gezondheid en (arbeids)mogelijkheden maar hun bezwaar onvoldoende feitelijk onderbouwen. De kans is dan groot dat het UWV het bezwaar ongegrond verklaart en dus afwijst. Het UWV kijkt namelijk uitsluitend naar feitelijke omstandigheden. Zo’n 75% van de bezwaarprocedures wordt door het UWV ongegrond verklaard en zo’n 85% van de beroepsprocedures die door de rechtbanken worden afgehandeld wordt verloren door de partij die beroep aantekent.

De meeste mensen die een beroep doen op een WIA-uitkering of deze al enige tijd hebben hebben geen idee hoe het UWV tot een oordeel komt. Om dit te begrijpen is kennis van wetgeving, verzekeringsgeneeskunde en arbeidskundige beoordelingen nodig.

Hoorzitting

Tijdens de bezwaarprocedure krijg je te maken met een medewerker bezwaar en beroep die de regie heeft over de bezwaarprocedure. Omdat je wettelijk het recht hebt om gehoord te worden, kan de medewerker bezwaar en beroep je uitnodigen voor een ‘hoorzitting’. Een hoorzitting is een informeel maar wel officieel gesprek van zo’n 45-60 minuten op het kantoor van het UWV waarin je jouw bezwaar kunt toelichten. Gebruik maken van een hoorzitting is niet verplicht, maar wel verstandig.

Tijdens de hoorzitting is er naast de medewerker bezwaar en beroep soms ook een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige aanwezig. Dit is overigens niet dezelfde arts of arbeidsdeskundige die je eerder hebben beoordeeld. Heb je een jurist of advocaat (dit noemen we een gemachtigde) ingeschakeld of toegewezen gekregen van een vakbond of verzekeraar? Dan zal die namens jou het woord voeren en jouw standpunten bepleiten. Voer je het gesprek zelf? Bereid je dan goed voor en zorg voor een goede onderbouwing en aanvullende stukken die jouw standpunten bevestigen.

Een werkgever die bij een hoorzitting aanwezig is moet de ruimte verlaten bij het bespreken van het medische deel van de bezwaarprocedure. Zijn advocaat of medisch adviseur mag wel blijven zitten. Zij hebben geheimhoudingsplicht.

Wil je een familielid, bekende of vriend/in naar de hoorzitting meenemen? Meld hem of haar dan telefonisch of schriftelijk aan bij het UWV. Dit geldt uiteraard niet voor een gemachtigde.

Hoe langt duurt een bezwaarprocedure?

Een bezwaarprocedure WIA neemt meestal tussen de drie en zes maanden in beslag, in een enkel geval iets korter. Is je bezwaar vooral medisch of arbeidsdeskundig van aard? Dan mag het UWV er zeventien weken over doen om een beslissing te nemen. Dit kan eventueel verlengd worden. Als dit het geval is zal het UWV je dat laten weten. Uiteindelijk krijg je een formeel besluit, de beslissing op bezwaar.

Neemt het UWV niet op tijd een beslissing en hoor je niets meer? Dan kun je met het formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen een schadevergoeding aanvragen. Deze vergoeding is maximaal €1260 euro.

Beroep aantekenen

Wordt jouw bezwaar door het UWV ongegrond verklaard? Dan kun je beroep aantekenen bij de rechtbank (sector bestuursrecht). Ook voor deze procedure is een jurist of advocaat niet verplicht maar wel aan te bevelen. Tijdens de beroepsprocedure zal een bestuursrechter zich over jouw zaak buigen. Een beroepsprocedure mag 18 maanden duren en heft het besluit waar je beroep tegen hebt aangetekend niet op!

Als er echt een vervelende situatie ontstaat dan kan er onder bepaalde omstandigheden een kort geding worden opgestart. Een jurist kan je hier meer uitleg over geven.

Stelt de bestuursrechter je in het ongelijk? Dan kun je in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Zij mogen twee jaar over jouw zaak doen. In totaal mag een bestuursrechtelijke procedure op het gebied van sociale zekerheid vier jaar duren. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechtbank voor dit soort geschillen en dus het eindpunt van het traject bezwaar en beroep. In een uitzonderlijk geval kan er nog een keer in hoger beroep gegaan worden (cassatie in beroep) bij de Hoge Raad. Dit komt zelden voor en de meeste zaken lenen zich hier niet voor.

Bezwaar UWV Max. 6 maanden
Beroep Rechtbank Max. 1,5 jaar
Hoger beroep Centrale Raad van Beroep Max 2 jaar

Handig!

Check mijn downloadpagina voor een document (inclusief stappenplan, belangrijke weetjes en voorbeelddocumenten) dat je kunt downloaden. Het bestand bevat een pro-forma brief, een voorbeeld bezwaarschrift en een brief voor het opvragen van behandelgegevens bij je behandelaar. Ook lees je in het bestand welke informatie en omstandigheden wel en niet worden meegenomen in een bezwaarprocedure door het UWV en de rechter. Hierdoor kun jij je kansen op een succesvol bezwaar en beroep inschatten. Het heeft namelijk geen zin om bezwaar te maken met gegevens of omstandigheden die het UWV op grond van wetgeving niet betrekt in zijn heroverweging (en dit gebeurt vaak).

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met mij op! Ik help je graag verder.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Voorkom vervelende verrassingen...

GRATIS E-BOOK

ALLES OVER DE WIA 2021

Alles wat je moet weten over de complexe WIA.

Compleet. Actueel. Duidelijk.