Einde voor rookruimtes en werkgever mag rookpauze van werknemer ‘afpakken’

Uiterlijk in 2022 moeten alle rookruimtes zijn verdwenen in de zorg, het onderwijs, bij overheidsgebouwen, in de cultuur- en sportsector en in het bedrijfsleven. De ministerraad heeft daarmee onlangs ingestemd na een voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook wordt de wet aangepast. Veel bedrijven zijn inmiddels al begonnen met het weghalen van rookruimtes.

Verder mogen werkgevers – mits ze dit zorgvuldig doen – ook de rookpauzes van werknemers afnemen en een rookverbod in het leven roepen. Dit verbod geldt echter alleen voor roken onder werktijd en op de werkplek of plekken die aan de bedrijfsactiviteiten zijn gelinkt zoals hallen, bedrijfswagens, magazijnen, kopieerkamers etc. Voor het rookverbod geldt voor werkgevers het instructierecht. Zo moet de werkgever een rookverbod instellen en deze duidelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld met borden, posters of stickers. Belangrijk daarbij is dat het rookverbod wordt gehandhaafd.

Let op: het is niet mogelijk om roken tijdens lunch-/koffiepauzes te verbieden omdat deze onderbrekingen niet als werktijd worden gezien. Wel kunnen werkgevers het rookverbod laten gelden op hun bedrijfsterrein, waardoor rokers alleen buiten dit gebied kunnen roken.

Rokende werknemers die het er niet mee eens zijn hebben pech. Zij hebben de wet- en regelgeving tegen zich. Zijn werknemers echt verslaafd aan het roken en kunnen ze niet zonder hun sigaret onder werktijd, dan beschouwen we dit als ziekte. Hiervoor gelden binnen het arbeidsrecht bepaalde regels.

Veel werkgevers bieden inmiddels trainingen en ondersteuning aan om rokende werknemers te laten stoppen met roken.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen generalist op sneakers • Libido sciendi • Kennisdeler & 1e lijnsadviseur op het gebied van werk & inkomen, verzuim/re-integratie, sociale zekerheid en HR • Grafisch vormgever en webdesigner • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao/Bonaire)

Wellicht vind je dit ook interessant!

NIEUWSBRIEF

Ik houd je graag op de hoogte van nieuwe blogs en relevantie informatie. Lijkt je dat wat? Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief.

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Beloofd!

Selwyn is net zo'n vakidioot als ik. Het leuke is dat onze vakgebieden elkaar goed aanvullen. Zo legt hij bijvoorbeeld sociale zekerheidsrechtvraagstukken helder en - ook voor de niet-jurist - op een prettige manier uit. Ik bewonder zijn energie en bevlogenheid.

Advocaat arbeidsrecht

ZULLEN WE CONTACT HOUDEN?

VOLG MIJ OF VOEG MIJ TOE AAN JE NETWERK