Einde voor rookruimtes en werkgever mag rookpauze van werknemer ‘afpakken’

Uiterlijk in 2022 moeten alle rookruimtes zijn verdwenen in de zorg, het onderwijs, bij overheidsgebouwen, in de cultuur- en sportsector en in het bedrijfsleven. De ministerraad heeft daarmee onlangs ingestemd na een voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook wordt de wet aangepast. Veel bedrijven zijn inmiddels al begonnen met het weghalen van rookruimtes.

Verder mogen werkgevers – mits ze dit zorgvuldig doen – ook de rookpauzes van werknemers afnemen en een rookverbod in het leven roepen. Dit verbod geldt echter alleen voor roken onder werktijd en op de werkplek of plekken die aan de bedrijfsactiviteiten zijn gelinkt zoals hallen, bedrijfswagens, magazijnen, kopieerkamers etc. Voor het rookverbod geldt voor werkgevers het instructierecht. Zo moet de werkgever een rookverbod instellen en deze duidelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld met borden, posters of stickers. Belangrijk daarbij is dat het rookverbod wordt gehandhaafd.

Let op: het is niet mogelijk om roken tijdens lunch-/koffiepauzes te verbieden omdat deze onderbrekingen niet als werktijd worden gezien. Wel kunnen werkgevers het rookverbod laten gelden op hun bedrijfsterrein, waardoor rokers alleen buiten dit gebied kunnen roken.

Rokende werknemers die het er niet mee eens zijn hebben pech. Zij hebben de wet- en regelgeving tegen zich. Zijn werknemers echt verslaafd aan het roken en kunnen ze niet zonder hun sigaret onder werktijd, dan beschouwen we dit als ziekte. Hiervoor gelden binnen het arbeidsrecht bepaalde regels.

Veel werkgevers bieden inmiddels trainingen en ondersteuning aan om rokende werknemers te laten stoppen met roken.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemende generalist op sneakers • Kennisdeler werk & inkomen/re-integratie/personeel & organisatie/WIA • @rechtblogNL (AI Legal Award 2019) • Libido sciendi • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao)

Vond je dit artikel interessant en wil je nieuwe blogs in je mailbox ontvangen? Abonneer je dan hieronder en ik houd je op de hoogte van actuele blogs. Geef ook aan over welke onderwerpen je nieuwe artikelen wil ontvangen. Klik hier voor de privacy verklaring.

WHITEPAPER WIA

Download mijn whitepaper over de wia waarin ik deze complexe wet uitleg. Ik besteed in begrijpelijke taal aandacht aan de WIA-keuring, uitkering en regelgeving.​