Werknemers met tijdelijke aanstelling tonen vaker ongewenst gedrag
Werknemers met tijdelijke aanstelling tonen vaker ongewenst gedrag

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat werknemers met een tijdelijk contract die vooral vriendschappelijk met hun collega’s omgaan, maar minder taakgerichte banden hebben, vaker ongewenst gedrag vertonen. Het gaat dan vooral om een lager werktempo, pesten of diefstal. De resultaten van de studie werden onlangs geplaatst in het wetenschappelijke tijdschrift The Sociological Quarterly. Aan het onderzoek werkten 787 Nederlandse werknemers mee.

Bij een hogere sociale cohesie, maar een lagere band met taken constateren we dat tijdelijke werknemers vaker persoonlijke agressie vertonen dan werknemers met een vast contract. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan pestgedrag op de werkvloer, wat mogelijk voortkomt uit het bij de groep willen horen door anderen uit te willen sluiten.

Tijdens het onderzoek werd er niet alleen gekeken naar de verschillen tussen werknemers met tijdelijke en vaste contracten, maar ook naar de aard van de relaties op de werkvloer. Voor dat laatste element werd de impact van sociale cohesie en taakgerelateerde cohesie bekeken.

Een mogelijke verklaring voor het ongewenste gedrag is dat flexwerkers (langdurig) te maken hebben met werk- en inkomensonzekerheid, minder gunstige functiekenmerken en vaak geen of weinig mogelijkheden hebben om onvrede of misstanden aan te kaarten. Daarnaast heeft tijdelijk werk invloed op de commitment.

Nederland is al enige jaren kampioen flexwerken en dat brengt economische, sociale en maatschappelijke gevolgen met zich mee. Dit stelde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Commissie-Borstlap onlangs in hun rapporten. Zo hangt bijvoorbeeld een laag opleidingsniveau en een migratieachtergrond samen met een lagere doorstroom naar een vast dienstverband.

Deze (kleine) studie laat in ieder geval zien dat flexibele arbeid niet alleen vervelend uitpakt voor werknemers maar ook voor werkgevers.

DOI: 10.1080/00380253.2019.1711267

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

ZULLEN WE CONTACT HOUDEN?