Jongeren zonder startkwalificatie nog steeds vaak werkloos

Jongeren zonder startkwalificatie zijn nog steeds erg vaak werkloos, zeker in vergelijking tot jongeren die wel een startkwalificatie hebben. Het gaat om een groep van 181.000 jongeren tussen de 15 en 27 jaar jong die niet tenminste een havo, vwo of mbo niveau 2 diploma hebben behaald. 70.000 van hen was in 2019 werkloos. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van het CBS. Één van de verklaringen is het hebben van een ziekte of beperking. Ook zijn er jongeren die niet willen werken.

Jongeren tussen 16 en 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht. Als een leerling onderwijs heeft gevolgd in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso), is deze niet meer kwalificatieplichtig. Bron: Rijksoverheid

De nettoarbeidsparticipatie van de groep jongeren die geen opleiding volgt en geen startkwalificatie heeft is lager dan de groep die wel een startkwalificatie heeft. Om hier iets aan te doen wil kabinet Rutte III de leeftijd voor de kwalificatieplicht verhogen naar 21 jaar.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemende generalist op sneakers • Kennisdeler werk & inkomen/re-integratie/personeel & organisatie/WIA • @rechtblogNL (AI Legal Award 2019) • Libido sciendi • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao)

Vond je dit artikel interessant en wil je nieuwe blogs in je mailbox ontvangen? Abonneer je dan hieronder en ik houd je op de hoogte van actuele blogs. Geef ook aan over welke onderwerpen je nieuwe artikelen wil ontvangen. Klik hier voor de privacy verklaring.

WHITEPAPER WIA

Download mijn whitepaper over de wia waarin ik deze complexe wet uitleg. Ik besteed in begrijpelijke taal aandacht aan de WIA-keuring, uitkering en regelgeving.​