Bedrijfsovername? Vergeet geen onderzoek te doen naar eigenriscodragerschap en zieke ex-werknemers!
Bedrijfsovername? Vergeet geen onderzoek te doen naar eigenriscodragerschap en zieke ex-werknemers!

Wie van plan is om een bedrijf over te nemen doet er goed aan om onderzoek te doen naar het eigenrisicodragerschap voor de WGA van de over te nemen partij. Ook moet uitgezocht worden of er (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers uit dienst zijn gegaan. Dit kan de kopende partij een hoop hoofdpijn en geld schelen. In deze blog sta ik met je stil bij de noodzaak van goed onderzoek naar voormalig werknemers met een WIA-uitkering en het eigenriscodragerschap voorafgaand aan de overname van een onderneming.

Eigenrisicodrager WGA

Wie (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is kan na verloop van tijd een beroep doen op een WIA-uitkering. Hiervoor betalen werkgevers een verplichte basispremie (7% van het bruto salaris) die terechtkomt in het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Werkgevers zijn vrij om eigenrisicodrager te worden voor de WIA-WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Zij betalen dan geen gedifferentieerde premie die normaal gesproken terechtkomt in de Werkhervattingskas. In ruil voor het niet betalen van deze premie betalen eigenrisicodragers 10 jaar lang zelf de WGA-uitkering en re-integratiekosten van zieke ex-werknemers, behalve als iemand duurzaam arbeidsongeschikt is (WIA-IVA). Dan komen de kosten voor rekening van het UWV.

De WIA is een parapluregeling met twee subregelingen, eigenrisicodragers zijn alleen verantwoordelijk voor het WGA deel van de regeling.

  • WIA-IVA (duurzaam 80-100% arbeidsongeschikt)
  • WIA-WGA (niet duurzaam 80-100% arbeidsongeschikt of 35-100% arbeidsongeschikt)

Onderzoek

De wetgever heeft bepaald dat bij een overname van een onderneming het personeel en de daarbij behorende verplichtingen en rechten automatisch overgaan op de nieuwe eigenaar. Bij het overnemen van een bedrijf is het dan ook van groot belang om te onderzoeken of de partij die overgenomen gaat worden eigenrisicodrager is en of er zieke ex-werknemers zijn. Het is namelijk goed mogelijk dat de kosten voor de WGA-uitkering en re-integratie van voormalig werknemers op het bordje van de verkrijger belanden en deze partij geconfronteerd wordt met facturen van het UWV. Hiervoor speelt o.a. mee of de verkrijger wel of niet eigenrisicodrager voor de WGA is. Een verkrijger die eigenrisicodrager is en een publiek verzekerd bedrijf overneemt loopt een groot risico. Dit lijkt mij dus een serieus punt van aandacht tijdens het due diligence onderzoek.

Als eigenrisicodrager betaal je minder aan arbeidsongeschiktheidspremies. Dit brengt wel andere verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee, zoals het betalen van de WIA-uitkering gedurende tien jaar.

Voorbeeld

Als ondernemer die meubels maakt en exporteert wil je een houtbewerkingsbedrijf overnemen. Het bedrijf is gezond en heeft 76 medewerkers in dienst. Het ziekteverzuim ligt de afgelopen jaren tussen de 3,9 en 4,8%, keurig dus. Daarom heeft het bedrijf er in 2014 voor gekozen om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Op dit moment heeft het bedrijf één langdurig zieke medewerker die in zijn 60e verzuimweek zit en één medewerker die in zijn 12e verzuimweek zit. In 2016 en 2018 zijn twee medewerkers uit dienst gegaan. Zij hebben na een keuring en gesprek met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV een WGA-uitkering toegewezen gekregen wegens niet duurzame volledige arbeidsongeschiktheid.

Het is goed mogelijk dat de uitkeringen van de uit dienst getreden medewerkers voor jouw rekening zijn. Uitgaande van dit voorbeeld kan het dus zijn dat je nog zes en acht jaar maandelijks verantwoordelijk bent voor het betalen van de WIA-uitkering. Dit kan flink oplopen en enkele tonnen kosten!

Omstandigheden

Hoe het precies zit met de risico’s en kosten hangt af van verschillende omstandigheden zoals of de onderneming gedeeltelijk of geheel wordt overgenomen. Zo schrijft artikel 84, lid 3 WIA voor dat de WGA-uitkering van een werknemer die ziek is geworden tijdens zijn werkzaamheden bij de verkopende partij verhaald kan worden op de koper van de onderneming als het bedrijf in zijn geheel is overgenomen. Een jurist of advocaat kan bij dit vraagstuk uitkomst bieden. Ik hoop in ieder geval dat ik je heb laten inzien dat het belangrijk is om hier wel goed onderzoek naar te doen. Het kan je een hoop kosten en gedoe besparen.

Wil je meer weten over de WIA? Download hier mijn whitepaper ‘Alles over de WIA’.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig ondernemer sinds 2003 • Trainer • Spreker • Kennispartner voor werkgevers, werknemers en uitkeringsgerechtigden • Arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht) • Personeel vinden en binden • Loopbaan en ondersteuning naar werk • Pleit voor een talentgedreven i.p.v. diplomagedreven arbeidsmarkt
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig ondernemer sinds 2003 • Trainer • Spreker • Kennispartner voor werkgevers, werknemers en uitkeringsgerechtigden • Arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht) • Personeel vinden en binden • Loopbaan en ondersteuning naar werk • Pleit voor een talentgedreven i.p.v. diplomagedreven arbeidsmarkt

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

ZULLEN WE CONTACT HOUDEN?