De wettelijk vastgelegde plichten van een werkgever
De wettelijk vastgelegde plichten van een werkgever

Werkgevers hebben niet alleen rechten maar ook plichten die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst. Werknemers kunnen zich dus beroepen op deze plichten. In deze blog som ik de belangrijkste verplichtingen op.

 • Loon
  • Art. 7:616 BW beschrijft de plicht die een werkgever heeft om tijdig het loon te betalen, ook bij ziekte. Daarnaast heeft een werknemer recht op een loonstrook om te zien welke premies en belasting er van zijn inkomen is afgetrokken. Dit laatste hoeft overigens maar één keer.
 • Bedrijfsarts inschakelen
  • Een werkgever is verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen op het moment dat de situatie zich voordoet dat een werknemer langdurig gaat verzuimen. De bedrijfsarts moet maximaal in de zesde ziekteweek zijn geraadpleegd. Meer hierover kun je lezen in mijn gratis whitepaper over verzuim en re-integratie. Iedere werkgever is verplicht een basiscontract te hebben met een arbodienst of bedrijfsarts.
 • Veilige en gezonde werkplek
  • Art. 7:658BW schrijft voor dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Deze plicht wordt nader uitgewerkt in de Arbeidsomstandighedenwet.
 • Gelijke behandeling
  • De werkgever is verplicht om werknemers in gelijke gevallen op een gelijke manier te behandelen. Dit wil zeggen dat iedere werknemer recht heeft op gelijk looon en gelijke kansen op bijv. opleiding of promotiemogelijkheden. Tevens geldt er een verbod op intimidatie en een verbod op seksuele intimidatie. Dit staat in art. 7:646 BW.
 • Melden arbeidsongevallen
  • Op basis van de Arbowet moeten arbeidsongevallen en beroepsziekten worden gemeld. Ernstige arbeidsongevallen moeten direct aan de Inspectie SZW gemeld worden. Werkgevers en werknemers zijn verplicht aan een onderzoek mee te werken.
 • Schadevergoeding
  • Raakt een werknemer gewond door zijn werk of loopt hij schade op? Dan is de werkgever in beginsel verantwoordelijk voor de schade. Dit geldt niet als de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld. Bijvoorbeeld door te hard te rijden tijdens werkzaamheden. Dit valt binnen de schadeverantwoordelijkheid van de werknemer.
 • Aanpassen arbeidsduur
  • Artikel 2 van de Wet Flexibel Werken (WFW), voorheen Wet aanpassing arbeidsduur, schrijft voor dat een werknemer mag vragen om een aanpassing van de arbeidsduur. Werkgevers moeten in principe op dit verzoek ingaan, of er moet sprake zijn van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De beslissing moet schriftelijk aan de medewerker worden verstrekt.
 • Getuigschrift
  • Werkgevers zijn verplicht een getuigschrift te verstrekken als een werknemer hierom vraagt. Dit staat in art. 7:656 BW. Wettelijk vereist een getuigschrift een aantal minimale voorwaarden die je hier kunt vinden.
 • Goed werkgever zijn
  • Tot slot misschien wel de belangrijkste bepaling, terug te vinden in art. 7:611 BW. Iedere werkgever moet zich gedragen als een goed werkgever. Zo mag een werkgever geen misbruik van zijn positie maken en hoort hij zorgvuldig om te gaan met medewerkers. Er moet bijv. rekening gehouden worden met de belangen van de werknemer en bij eventuele verdenkingen of conflicten moet er hoor en wederhoor worden toegepast.
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

ZULLEN WE CONTACT HOUDEN?