Passend werk bij re-integratie? Zo zit het!
Passend werk bij re-integratie? Zo zit het!

Arbeidsongeschikte werknemers hebben de verplichting om zich serieus in te spannen om weer aan het werk te gaan of om aan het werk te blijven. Dit geldt voor zowel mensen die nog een werkgever hebben als voor mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis van de Ziektewet of WIA hebben. Wie re-integreert krijgt te maken met wet- en regelgeving. Hieruit vloeien rechten en plichten voort. Één van de thema’s die in de praktijk nog wel eens tot een flinke discussie kan leiden is het re-integreren in ‘passend werk’. Wat is dit nu precies, wat zegt de wet hierover en wat is belangrijk om te weten? Dat vertel ik je in deze blog.

Passend werk

Wie gaat re-integreren maar niet meer in staat is om zijn oude werk of taken op te pakken (dit noemen we het ‘eigen werk’, juristen spreken over ‘bedongen arbeid’) moet uitwijken naar passend werk. Passend werk is werk dat ondanks ziekte of beperking kan worden uitgevoerd en is vastgelegd in artikel 7:658a lid 4 BW. Onder passend werk wordt verstaan:

“Alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijk, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.”

Is er sprake van een herplaatsing die reistijd met zich meebrengt? Dan wordt een reistijd van totaal drie uur per dag als redelijk beschouwd. Dit hangt wel van de omstandigheden af.

Redelijkheid

Voor mensen in loondienst die re-integreren geldt dat er sprake moet zijn van taken en werkzaamheden die in redelijkheid kunnen worden opgedragen op basis van arbeidsverleden, opleidingsniveau, competenties en het salaris. Om over passend werk te spreken is het van belang dat de beloning behorende bij het aangeboden passend werk minimaal 70% van het oorspronkelijke loon is. Hier mag van worden afgeweken als de werknemer akkoord gaat.

Werkgevers doen er goed aan om een tweede spoor traject op te starten als het niet mogelijk is om te re-integreren in ‘eigen werk’ en er weinig tot geen mogelijkheden zijn voor passend werk. Dit kan een loonsanctie van het UWV voorkomen. Het uiteindelijke doel is dat het werkvermogen van de persoon in kwestie wordt benut en dat verzuim of een beroep op de sociale zekerheid zoveel mogelijk wordt beperkt. Het UWV beschouwt de re-integratie als succesvol als er structureel tenminste 65% loonwaarde wordt behaald.

Ben je werknemer en heb je zelf een idee over passend werk? Dan moet je werkgever hier in principe aan meewerken.

UWV

Voor mensen die vanwege hun arbeidsongeschiktheid een uitkering krijgen geldt dat het UWV bepaalt welk werk passend is. Dit wordt gangbare arbeid genoemd. Wat gangbaar is kan in de loop van de tijd veranderen. Het hangt af van veel verschillende factoren en wordt bepaald op basis van een dossier of het oordeel van een arbeidsdeskundige. Dit laatste is vooral bij de WIA van toepassing.

Indien een werknemer na 104 weken ziekte wordt geweigerd voor de WIA en dus terugvalt op een WW-uitkering (35 minner) geldt artikel 24 lid 4 WW. Hierin staat dat al het werk passend is. Verder mag de reistijd (indien fysiek mogelijk) ook meer dan twee uur per dag zijn.

Weigeren

Wie bij een werkgever re-integreert en passend werk weigert werkt niet actief mee aan zijn re-integratie. Dit kan tot gevolg hebben dat een werkgever een loonsanctie mag opleggen. In het ergste geval verliest een werknemer die het te bont maakt zelfs zijn ontslagbescherming. Werknemers die het niet eens zijn met de passende arbeid die hun werkgever aanbiedt kunnen voor €100 een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Er wordt dan onder andere gekeken of de arbeid door de re-integrerende werknemer uitgevoerd kan worden.

Wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft en passend werk weigert kan door het UWV gekort worden op zijn of haar uitkering.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Voorkom vervelende verrassingen...

GRATIS E-BOOK

ALLES OVER DE WIA 2021

Alles wat je moet weten over de complexe WIA.

Compleet. Actueel. Duidelijk.