Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het aannemen van je eerste werknemer

Neem je binnenkort je eerste werknemer aan? Gefeliciteerd. Om het allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen deel ik in deze blog de belangrijkste aandachtspunten met je. Dit kan je een hoop hoofdpijn en ellende besparen.

Aanmelden bij de Belastingdienst

Meld je nog voor het aannemen van je eerste medewerker als werkgever aan bij de Belastingdienst. Dat doe je met het formulier ‘Melding loonheffingen aanmelding werkgever’. Vervolgens zal de Belastingdienst onder andere een loonheffingennummer en informatie over het doen van aangifte aan je verstrekken.

Loonadministratie

De wet verplicht je als kersverse werkgever om een loonadministratie op te zetten en een personeelsdossier van je werknemer aan te leggen. Let hierbij ook op de AVG, de sinds 2018 geldende privacywetgeving. Een mooie en goedkope clouddienst voor je loonadministratie – en andere belangrijke personeelszaken – is Employes.

Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

De nieuwe medewerker moet onderstaande gegevens voor de eerste werkdag bij de werkgever op papier inleveren. Hiervoor kan dit document van de Belastingdienst worden gebruikt.

  • naam en voorletters
  • geboortedatum
  • burgerservicenummer (BSN)
  • adres
  • postcode en woonplaats
  • een eventueel verzoek om loonheffingskorting

Verzekeringen

Zorg voor de juiste verzekeringen of pas verzekeringen aan aan het feit dat je bedrijf uitbreidt met een personeelslid. Sluit bijv. een loonkostenverzekering af voor het geval de werknemer (langdurig ziek wordt). De premie van deze verzekering hangt af van het gemiddelde ziekteverzuim, de hoogte van de uitkering en verzuimcijfers in de gehele branche. Ook is het aan te raden een goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Zorg voor een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Zodra je personeel in dienst neemt, ben je verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen. In de RI&E leg je alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor je personeel vast en de maatregelen die worden genomen. Heb je geen RI&E en krijg je een controle, dan kun je een boete van zo’n €300 krijgen.

Arbeidsovereenkomst

Zorg voor een arbeidsarbeidsovereenkomst die juridisch ok is. Kopieer dus niet zomaar wat dingen die je op internet tegenkomt. Pas ook op voor oude documenten, want de arbeidswetgeving is de afgelopen 10 jaar regelmatig veranderd. Hier bestel je voor €19,95 een juridisch geldige arbeidsovereenkomst.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Hybride ondernemer & bevlogen kennisdeler ● Webdesigner ● Arbeids(markt)vraagstukken ● Lettervreter pur sang ● Inspireert en ontwikkelt mensen ● Cut the crap ● Voormalig club- en radio-DJ (Radio Decibel & Dolfijn FM Curaçao)