Zo zit het juridisch met het opnemen van een gesprek

Wil je een gesprek opnemen met je werkgever, arts of iemand anders om het gesprek nog eens rustig terug te kunnen luisteren of om bewijsmateriaal te verzamelen? Dan is het goed om te weten wat hiervoor de regels zijn. Gelukkig zijn die erg eenvoudig. In deze blog leg ik uit hoe het juridisch nu precies zit met het opnemen van een gesprek.

Opname

Het opnemen van een gesprek waar je zelf deelnemer aan bent is juridisch gezien toegestaan, ook als je het niet van te voren meldt aan de andere partij. Artikel 139a WvSr verbiedt wel het opnemen van gesprekken waar je zelf niet aan deel neemt. Hierop staat een maximale celstraf van zes maanden of een boete van maximaal 19.000 euro (art. 139a lid 1 WvSr).

Bewijs

In het burgerlijk procesrecht geldt de vrije bewijsleer: alles mag als bewijs worden aangeleverd. Het is aan de rechter om te bepalen of het ook werkelijk mag worden gebruikt. Opnames kunnen bij civiele zaken dus prima als bewijs gebruikt worden.

Openbaar maken

Het openbaar maken van een opgenomen gesprek via Facebook, Twitter of Soundcloud is niet toegestaan. Het openbaar maken zonder toestemming leidt namelijk automatisch tot de schending van iemands privacy. Een partij kan dit met succes aanvechten door zich te beroepen op de geldende privacywetgeving.

Samengevat

Het is toegestaan om een gesprek op te nemen waar je zelf deelnemer aan bent. Het is niet toegestaan om deze audio openbaar te maken. Ben je geen deelnemer en neem je een gesprek op dan maak je je schuldig aan een strafbaar feit. Niet doen!