Open Hiring: prachtig initiatief met arbeidsrechtelijke kanttekening

Open Hiring – werknemers aannemen zonder sollicitatieprocedure – begint ook in ons land voet aan de grond te krijgen. Het idee: mensen die normaal gesproken niet snel kans op een baan maken krijgen werk aangeboden zonder dat ze een hele sollicitatieprocedure hoeven te doorlopen. In feite wordt iedereen die van goede wil is tegen het minimumloon aangenomen. Geen opleiding of werkervaring? Een detentieverleden? Maakt niks uit.

Het bekendste voorbeeld is de Nederlandse onderneming MamaLoes. Hier werken op dit moment zo’n 130 mensen waarvan een flink deel op deze manier bij het bedrijf is komen werken. Het bedrijf heeft door de jaren heen al veel mensen uit de bijstand of uit een isolatie gehaald.

Kwetsbare groepen

Het idee achter Open Hiring is fantastisch en draag ik een warm hart toe. Op de moderne prestatiegerichte arbeidsmarkt krijgt een grote groep mensen weinig tot geen kansen. Kwetsbaar zijn bijvoorbeeld mensen met weinig opleiding, langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking. Ondanks de door de overheid genomen maatregelen staan nog steeds veel te veel mensen aan de kant. Mensen waarvan een groot deel wil en kan werken. Open Hiring kan hen perspectief bieden.

Arbeidsrecht

Hoe mooi het ook klinkt, Open Hiring heeft ook een keerzijde. Het brengt risico’s met zich mee, vooral in arbeidsrechtelijke zin. Dit kan werkgevers tegenhouden om aan dit concept mee te doen. Wat doe je als een medewerker er alsnog met de pet naar gooit, ziek wordt of gewoonweg niet geschikt is?

Iedere medewerker die via Open Hiring instroomt geniet een normale arbeidsrechtelijke positie. Dit betekent o.a. dat een werknemer niet zomaar ontslagen kan worden en bij ziekte recht heeft op loondoorbetaling en dat er een re-integratietraject ingezet moet worden.

Bij MamaLoes laten ze zich niet tegenhouden door de arbeidsrechtelijke risico’s. Tot nu toe gaat het gelukkig ook allemaal goed.

Greystone Start Foundation

In Nederland is de Greystone Start Foundation samen met werkgevers en instanties, zoals het UWV, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten, de Nederlandse variant van Open Hiring aan het onderzoeken en ontwikkelen. Het Amerikaanse bedrijf Greyston biedt al 35 jaar via Open Hiring werk aan mensen die het moeilijkst aan een baan kunnen komen. Ik ben benieuwd hoe dit zich in ons land gaat ontwikkelen.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemende generalist op sneakers • Kennisdeler werk & inkomen/re-integratie/HRM/WIA • @rechtblogNL (AI Legal Award 2019) • Libido sciendi • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao)

Vond je dit artikel interessant en wil je nieuwe blogs in je mailbox ontvangen? Abonneer je dan hieronder en ik houd je op de hoogte van actuele blogs. Geef ook aan over welke onderwerpen je nieuwe artikelen wil ontvangen. Klik hier voor de privacy verklaring.

WHITEPAPER WIA

Download mijn whitepaper over de wia waarin ik deze complexe wet uitleg. Ik besteed in begrijpelijke taal aandacht aan de WIA-keuring, uitkering en regelgeving.​