Nog geen 5% van de werkgevers heeft WIA’er(s) in dienst

4,6% van de Nederlandse bedrijven had in 2017 één of meer mensen met een WIA-uitkering in dienst. Het ging in 2017 om 16.232 werkgevers. Dit blijkt uit een recent verschenen monitor arbeidsparticipatie van het UWV.

Vooral grotere bedrijven hebben WIA’ers in dienst. Meestal gaat het om mensen die al bij de werkgever werkten voordat hun arbeidsbeperking ontstond. WIA’ers moeten het vooral hebben van het midden- en grootbedrijf. Van de bedrijven tot 10 medewerkers heeft namelijk maar 2% (een) WIA-uitkeringsgerechtigde(n) in dienst. Dit verklaart gelijk het lage cijfer van 4,6%. Het overgrote deel van de Nederlandse werkgevers is klein en heeft minder dan 10 mensen in dienst. 0,6% van de werkgevers heeft vijfhonderd of meer mensen in dienst.

WIA

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is in 2005 als vervanging voor de WAO gekomen. Mensen die meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn hebben recht op een WIA-uitkering. Deze arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV.

Eind 2017 ontvingen 277.000 mensen een WIA-uitkering. 35% van hen had een WIA-IVA status. Dit houdt in dat er sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. In de volksmond wordt dit meestal afgekeurd genoemd. In 2008 gold dit nog voor 23% van de hele groep.

Arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie van mensen met een WIA-uitkering is in de afgelopen 10 jaar behoorlijk afgenomen. Dit komt onder andere door het gegeven dat als ze werken ze na verloop van tijd toch hun baan verliezen. Ook geldt dat vergrijzing van het bestand een negatief effect heeft op de arbeidsparticipatie. De instroom van 60-plussers is namelijk bijna drie keer zo groot als bij andere leeftijdscategorieën.

Voor(oor)delen WIA-kandidaat

Veel werkgevers hebben vooroordelen ten opzichte van mensen met een arbeidsbeperking en dat is jammer. De WIA-populatie is divers en omvat ook mensen met een drive, talenten en goede scholing.

De overheid stimuleert werkgevers om WIA’ers aan te nemen zodat zij meer kans hebben op regulier werk en hun bijdrage aan de economie kunnen leveren. Zo kunnen werknemers met een WIA-uitkering terugvallen op de no-riskpolis van het UWV. Werkgevers worden door deze polis bij ziekte financieel ontlast. Daarnaast krijgen werkgevers die een WIA’er in dienst nemen premiekorting en kunnen ze jaarlijks een subsidie – tot €6000 – ontvangen in de vorm van Loonkostenvoordeel.

Rekenhulp subsidie en voordelen

Ben je werkgever? Met deze regelhulp kun je berekenen wat jouw voordeel is als je iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Deze tool kun je ook gebruiken als je een arbeidsbeperking hebt en wilt weten wat je een werkgever kunt aanbieden.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemende generalist op sneakers • Kennisdeler werk & inkomen/re-integratie/personeel & organisatie/WIA • @rechtblogNL (AI Legal Award 2019) • Libido sciendi • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao)

Vond je dit artikel interessant en wil je nieuwe blogs in je mailbox ontvangen? Abonneer je dan hieronder en ik houd je op de hoogte van actuele blogs. Geef ook aan over welke onderwerpen je nieuwe artikelen wil ontvangen. Klik hier voor de privacy verklaring.

WHITEPAPER WIA

Download mijn whitepaper over de wia waarin ik deze complexe wet uitleg. Ik besteed in begrijpelijke taal aandacht aan de WIA-keuring, uitkering en regelgeving.​