Onderzoek Erasmus Universiteit toont relatie testosteron, macht en narcisme bij manager aan

Uit onderzoek van de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) blijkt dat macht van mensen met veel testosteron narcisten maakt.

Onderzoek

Voor de studie onderzochten gedragswetenschappers Nicole Mead en Anika Stuppy 206 mensen. Ze namen speekselmonsters af om het testosteronniveau te bepalen. Omdat mannen een hoger testosteronpijl hebben dan vrouwen, standaardiseerden Mead en Stuppy het niveau van het hormoon voor beide seksen. Ook werd de participanten verteld dat ze deelnamen aan een onderzoek naar teamdynamiek. De helft van de deelnemers werd baas van een groepstaak. De andere helft kreeg te horen dat alle teamleden gelijke beslissingsbevoegdheden hadden. Vervolgens werd door middel van de Narcissistic Personality Inventory aanwezig narcisme gemeten. Aansluitend hierop werd een vragenlijst gebruikt om te onderzoeken in hoeverre mensen bereid zijn om hun macht te misbruiken.

Lees ook:  Waarom zitten zoveel millennials met een burn-out thuis?

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat mensen met relatief weinig testosteron geen narcistisch gedrag vertonen wanneer ze in een machtspositie belanden. Dit in tegenstelling tot mensen met hogere testosteronwaarden, zij gaan narcistisch gedrag vertonen zodra ze een machtspositie verkrijgen. Het blijkt dat dit niet komt door het gegeven dat deze mensen zich sowieso superieur voelen.

Advies

Mead en Stuppy adviseren organisaties om op hun hoede te zijn wanneer ze leidinggevenden zoeken. Zo adviseren zij bedrijven om geen mensen op leidinggevende posities te zetten die gedrag vertonen dat hoort bij een hoog testosteronniveau, zoals een dominante houding, de verantwoordelijkheid claimen voor de successen van anderen, het ontkennen van eigen fouten en anderen de schuld in de schoenen schuiven.

Referenties
Mead, N. L., Baumeister, R. F., Stuppy, A., & Vohs, K. D. (2018). Power increases the socially toxic component of narcissism among individuals with high baseline testosterone. Journal of Experimental Psychology: General, 147(4), 591-596. http://dx.doi.org/10.1037/xge0000427

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Kennisdeler ● Hybride ondernemer ● Bevlogen multipotentialist ● Cut the crap ● Inititiatiefnemer Rechtblog.nl en Kenniscentrum Winterdepressie ● Voormalig club- en radio-DJ (Radio Decibel & Dolfijn FM Curaçao)

VOLG MIJ OF STUUR MIJ EEN BERICHT