Nawerking en de Ziektewet, zo zit het!
Nawerking en de Ziektewet, zo zit het!

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa ook wel Modernisering Ziektewet genoemd). De Wet bezava heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WGA te beperken. De BeZaVa brengt o.a. met zich mee dat de laatste werkgever verantwoordelijk kan worden gehouden voor de Ziektewetuitkering van een ex-werknemer. Dit noemen we de nawerking.

Hoe zit het?

Er is sprake van nawerking als een voormalig werknemer zich binnen vier weken (28 dagen) na zijn of haar ontslag ziekmeldt bij het UWV en geen uitkering of baan heeft. Je kunt ook zeggen: binnen vier weken nadat de ziektewetverzekering door ontslag is geëindigd. De voormalig werkgever wordt bij het toekennen van een Ziektewetuitkering verantwoordelijk voor de uitkeringslasten via de premiedifferentiatie. Dit houdt in dat de gedifferentieerde premie die de werkgever betaalt omhoog gaat. Dit kan met een beetje pech 12 jaar duren, als de ex-werknemer na de Ziektewet ook een WIA-WGA uitkering krijgt.

Degene die binnen vier weken na het einde van zijn verzekering ongeschikt tot werken wordt, heeft tegenover het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aanspraak op ziekengeld alsof hij verzekerd was gebleven. Indien de verzekering berust op een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 ontstaat de in de eerste zin bedoelde aanspraak op ziekengeld eerst na het eindigen van die dienstbetrekking.
Artikel 46 ZW

De nawerking geldt niet als een werknemer na zijn of haar ontslag een WW-uitkering krijgt en zich daarna ziekmeldt. Tijdens de WW-uitkering wordt er namelijk premie betaald voor de Ziektewet.

Werkgever let op! De nawerking geldt maximaal 28 dagen en zolang de WW niet is toegekend, ook al is deze wel aangevraagd.

Tip

Om te voorkomen dat je als werkgever te maken krijgt met de nawerking en de financiële gevolgen hiervan is het verstandig om hier aandacht aan te besteden. Zo zijn er werkgevers die in de arbeidsovereenkomst een bepaling opnemen die de vertrekkende werknemer verplicht om minimaal twee weken voor de laatste werkdag een WW-uitkering aan te vragen. Meldt de ex-werknemer zich vanuit de WW ziek dan heeft dit geen gevolgen voor de gedifferentieerde premie die de werkgever betaalt. Een geruststellende gedachte.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen generalist op sneakers • Libido sciendi • Kennisdeler op het gebied van werk & inkomen, verzuim/re-integratie, sociale zekerheid(srecht) en HR • Grafisch vormgever en webdesigner • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao/Bonaire)
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen generalist op sneakers • Libido sciendi • Kennisdeler op het gebied van werk & inkomen, verzuim/re-integratie, sociale zekerheid(srecht) en HR • Grafisch vormgever en webdesigner • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao/Bonaire)

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties