Nawerking en de Ziektewet, zo zit het!
Nawerking en de Ziektewet, zo zit het!

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa ook wel Modernisering Ziektewet genoemd). De Wet bezava heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WGA te beperken. De BeZaVa brengt o.a. met zich mee dat de laatste werkgever verantwoordelijk kan worden gehouden voor de Ziektewetuitkering van een ex-werknemer. Dit noemen we de nawerking.

Hoe zit het?

Er is sprake van nawerking als een voormalig werknemer zich binnen vier weken (28 dagen) na zijn of haar ontslag ziekmeldt bij het UWV en geen uitkering of baan heeft. Je kunt ook zeggen: binnen vier weken nadat de ziektewetverzekering door ontslag is geëindigd. De voormalig werkgever wordt bij het toekennen van een Ziektewetuitkering verantwoordelijk voor de uitkeringslasten via de premiedifferentiatie. Dit houdt in dat de gedifferentieerde premie die de werkgever betaalt na twee jaar (flink) omhoog gaat. Dit kan met een beetje pech maximaal 12 jaar duren, als de ex-werknemer na de Ziektewet ook een WIA WGA-uitkering krijgt.

Degene die binnen vier weken na het einde van zijn verzekering ongeschikt tot werken wordt, heeft tegenover het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aanspraak op ziekengeld alsof hij verzekerd was gebleven. Indien de verzekering berust op een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 ontstaat de in de eerste zin bedoelde aanspraak op ziekengeld eerst na het eindigen van die dienstbetrekking.
Artikel 46 ZW

De nawerking geldt niet als een werknemer na zijn of haar ontslag een WW-uitkering krijgt en zich daarna ziekmeldt. Tijdens de WW-uitkering wordt er namelijk premie betaald voor de Ziektewet. Het UWV keert het ziekengeld (70% van het gemaximeerde dagloon) uit vanaf de derde dag. De eerste twee dagen zijn wachtdagen.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennisdeler & -partner arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennisdeler & -partner arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Voorkom vervelende verrassingen...

GRATIS E-BOOK

ALLES OVER DE WIA 20212

Alles wat je moet weten over de complexe WIA.

Compleet. Actueel. Duidelijk.