Wellnesscentrum discrimineerde vrouw door arbeidsovereenkomst niet te verlengen wegens stoppen met de pil

Wellnesscentrum Wellness Ridderkerk heeft zich schuldig gemaakt aan discriminatie op grond van geslacht door de arbeidsovereenkomst van een medewerkster niet te verlengen vanwege het gerucht dat zij gestopt zou zijn met de anticonceptiepil. Het college voor de Rechten van de Mens heeft zich op verzoek van de werknemer over de kwestie gebogen en er een oordeel over gegeven.

Casus
De werknemer, in dienst als saunamedewerkster, had een arbeidsovereenkomst voor zeven maanden (arbeidsovereenkomsten langer dan zes maanden mogen een proeftijd van één maand bevatten). Iets eerder dan één maand voor de overeenkomst afliep had ze een gesprek met een personeelsmedewerker die vertelde dat het gerucht rondging dat ze gestopt zou zijn met het slikken van de pil. Dit werd tijdens het gesprek bevestigd door de chef-kok. Ook vroeg de personeelsmedewerker of dit gerucht zou kloppen.

Dit gerucht zou vervolgens als reden gebruikt worden voor de intentie om het dienstverband met een half jaar, in plaats van met een jaar, te verlengen. Na het gesprek bleef de vrouw flabbergasted achter en wilde hier over nadenken.

De werkgever motiveerde de boodschap, dat de saunamedewerkster een nieuwe arbeidsovereenkomst van zes maanden (in plaats van een jaar) zou krijgen, met het verhaal dat het functioneren van de vouw al een tijdje te wensen overliet. Dit zou tijdens het gesprek met de personeelsmedewerker ook zijn uitgelegd.

Een dag na het gesprek kreeg de vrouw echter een brief met de mededeling dat het contract niet zou worden verlengd. De vrouw accepteerde dit niet en bracht de zaak onder de aandacht van het College voor de Rechten van de Mens.

Oordeel
Het College is van mening dat de werkgever onjuist heeft gehandeld door direct onderscheid te maken op grond van geslacht. Onder direct onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan het maken van onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap (artikel 7:646, eerste en vijfde lid, Burgerlijk Wetboek (BW)). Het verweer van de werkgever slaagt niet. Dat de saunamedewerkster minder goed zou hebben gefunctioneerd is door de werkgever niet onderbouwd.

Het College
Het College is laagdrempelig: een kwestie laten behandelen is gratis en er is geen advocaat nodig. Het oordeel van het College is gezaghebbend, maar niet bindend. Wel worden de oordelen van het College in de meeste gevallen opgevolgd. Als je een bindende uitspraak wil of een schadevergoeding wil eisen, dan kun je de zaak aan de rechter voorleggen. Deze uitspraak is wel juridisch bindend.

Oordeelnummer 2018-62

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemende generalist op sneakers • Kennisdeler werk & inkomen/re-integratie/HRM/WIA • @rechtblogNL (AI Legal Award 2019) • Libido sciendi • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao)

Vond je dit artikel interessant en wil je nieuwe blogs in je mailbox ontvangen? Abonneer je dan hieronder en ik houd je op de hoogte van actuele blogs. Geef ook aan over welke onderwerpen je nieuwe artikelen wil ontvangen. Klik hier voor de privacy verklaring.

WHITEPAPER WIA

Download mijn whitepaper over de wia waarin ik deze complexe wet uitleg. Ik besteed in begrijpelijke taal aandacht aan de WIA-keuring, uitkering en regelgeving.​