Huisarts, bedrijfsarts, psycholoog, specialist: wie bepaalt nu echt of je arbeidsongeschikt bent?

Heb je je ziek gemeld en vermoed je dat je voorlopig niet kunt werken? Dan krijg je te maken met verschillende partijen die zich over jouw gezondheid (moeten) buigen. Dit kan een huisarts, een psycholoog of psychiater, een fysiotherapeut of specialist zijn. Aan wie je bij langdurig ziekteverzuim niet ontkomt is de bedrijfsarts, arbo-arts of verzekeringsarts. Voor veel mensen is het onduidelijk hoe het nu precies zit met het geven van een oordeel over werkhervatting of arbeidsongeschiktheid. Wie mag er nu echt iets over zeggen? In deze blog geef ik hier enige uitleg over.

Bij ziekte is het uitsluitend aan de bedrijfs-, arbo- of verzekeringsarts om te bepalen of je arbeidsongeschikt bent of niet en wat wel of niet mogelijk is. Hij (of zij natuurlijk) is de enige medisch specialist waarvan het besluit leidend is. Dit geldt dus ook wanneer de bedrijfsarts van mening verschilt met een huisarts of een andere behandelaar. Wel moet de bedrijfsarts goed onderzoek doen door medische informatie op te vragen bij behandelaars. Dit is ook bepaald in de beleidsregels beoordelingskader Poortwachter: “De bedrijfsarts dient na te gaan wat de resultaten zijn van de onderzoeken en behandelingen door de curatieve sector en of daarin voldoende voortgang wordt betracht, en of daar voldoende aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden voor arbeid. Zo nodig neemt hij contact op met de behandelend arts(en) of verwijst hij de werknemer zelf naar een specialist.”

Onlangs heeft het gerechtshof in Den Haag een beschikking bekend gemaakt met een verwijzing naar de gedragsregels van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Daarin is opgenomen dat een behandelend arts geen (waarde)oordeel mag geven over de arbeidsongeschiktheid van een patiënt die onder behandeling van hem of haar staat. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke, deskundige arts.

Ben je het niet eens met het besluit van je bedrijfsarts? Dan kun je op basis van de nieuwe Arbowet een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts die niet werkt bij dezelfde arbo-organisatie. Het is ook mogelijk om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Dit kost je als werknemer 100 euro maar mag niet worden geïnterpreteerd als een second opinion. De uitspraak van UWV is namelijk niet bindend.

Ben je het niet eens met het besluit van een verzekeringsarts? Dan heb je altijd de mogelijkheid om in bezwaar en beroep te gaan. Laat je hier goed over adviseren!

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Hybride ondernemer & bevlogen kennisdeler ● Webdesigner ● Arbeids(markt)vraagstukken ● Lettervreter pur sang ● Inspireert en ontwikkelt mensen ● Cut the crap ● Voormalig club- en radio-DJ (Radio Decibel & Dolfijn FM Curaçao)