Ontslagbescherming voor payroll medewerkers. Zo zit het!

Ontslagbescherming voor payroll medewerkers. Zo zit het!

Sinds 2015 hebben medewerkers met een payrollovereenkomst dezelfde ontslagbescherming als werknemers van een inlenende werkgever. Het UWV beschouwt een werknemer als personeelslid van de inlenende werkgever ook al heeft de medewerker een arbeidsovereenkomst met een payrollbedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf een ontslagprocedure bij het UWV moet voeren, maar de inlener moet de ontslagreden opgeven en deze goed onderbouwen.

Bij bedrijfseconomisch ontslag door de payrollorganisatie stelt het UWV de werknemer in kwestie vervolgens in de gelegenheid om binnen 14 dagen verweer te voeren.

Wil de inlener de payrollovereenkomst beëindigen omdat er te weinig werk is, dan zal het payrollbedrijf aannemelijk moeten maken dat het vervallen van de arbeidsplaats bij de inlener noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering.

Bij collectief ontslag geldt ook het zogenaamde afspiegelingsbeginsel, deze moet zowel op payroll-werknemers als op de eigen werknemers van de inlener worden toegepast.

Als het doel van een payrollconstructie is om geen ontslagrisico’s te lopen dan lijkt payrolling zijn beste tijd te hebben gehad.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Kennisdeler ● Cut the crap ● Slashie ● Evidence based practice ● Arbeid(srecht) & HRM ● Hybride ondernemer ● Initiator Rechtblog.nl en Kenniscentrum Winterdepressie ● Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM Curaçao

Misschien vind je dit ook interessant...

Zieke medewerker?

Download mijn actuele en complete whitepaper over verzuim en re-integratie.