Loonkostenvoordeel? Zo zit het!

Werkgevers kunnen al heel wat jaren een compensatie ontvangen wanneer zij mensen in dienst nemen met een arbeidsbeperking. Dit kan bijv. loonkostensubsidie zijn of, sinds januari van dit jaar, loonkostenvoordeel. Hoe dit precies zit leg ik je uit in deze blog.

Neem je binnenkort iemand in dienst die een arbeidsbeperking heeft of behoort tot de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden? Dan kan de Belastingdienst je maximaal drie jaar tegemoet komen in de vorm van het loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV is een vervanging van de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein.

Bedragen

Voor een arbeidsgehandicapte werknemer met bijv. een WIA- of WAO-uitkering is de compensatie per uur vastgesteld op €3,05 met een maximum van €6000 euro per kalenderjaar.

Voor mensen die vallen onder de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden is het bedrag per uur vastgesteld op €1,01 met een maximum van €2000 per kalenderjaar.

Praktijk

Om het loonkostenvoordeel toe te passen zet je bij de aangifte loonheffingen een ‘Ja’ bij de indicatie LKV. De werknemer moet overigens wel beschikken over een kopie van een doelgroepverklaring en moet deze, binnen drie maanden na het in dienst gaan, bij het UWV aanvragen. De werknemer mag jou als werkgever machtigen zodat je dit zelf kan doen.

Heb je als werkgever recht op het LKV dan ontvang je ergens in maart 2019 een voorlopige berekening. Tot 1 mei 2019 kunt je vervolgens correcties over 2018 sturen. De belastingdienst stuurt eind juli 2019 een definitieve berekening en zal in september 2019 het bedrag uitkeren.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Hybride ondernemer & bevlogen kennisdeler ● Webdesigner ● Arbeids(markt)vraagstukken ● Lettervreter pur sang ● Inspireert en ontwikkelt mensen ● Cut the crap ● Voormalig club- en radio-DJ (Radio Decibel & Dolfijn FM Curaçao)