Ondernemers starten wervings- en selectiebureau voor hoogbegaafden

Twee ondernemers, Rianne van de Ven en Femke Hovinga, zijn onlangs een wervings- en selectiebureau voor hoogbegaafden gestart. Het bedrijf, InterIQ, brengt hoogbegaafden en werkgevers bij elkaar. Hoognodig, als je het mij vraagt.

InterIQ bemiddelt werknemers naar werkgevers die vertrouwen hebben in de aanleg, de potentie en de mogelijkheden van hoogbegaafden. Op de website staat dan ook expliciet: “U schuwt een kritische houding niet, en staat open voor hun ideeën. U voelt zich niet bedreigd of aangevallen als iemand niet klakkeloos volgt, maar eerst wezenlijke vragen stelt. U houdt wel van een stukje tegenspraak, dat ervaart u als verrijking. U ziet de mens en de talenten in plaats van de (afwezigheid van) diploma’s. U biedt voldoende ruimte voor eigen autonomie, maar geeft wel de kaders en natuurlijk een passende werkplek waarom de hoogbegaafde vraagt.”

Hoogbegaafden hebben meestal een sterke behoefte aan afwisseling, autonomie en uitdaging. Het zijn complexe, kritische en snelle denkers. Niet zelden leidt dat tot een CV van “12 ambachten-13 ongelukken”. Afgaande op de beschikbare literatuur over hoogbegaafdheid is dit dan ook niet zo verwonderlijk.

Naar schatting van het Inistituut Hoogbegaafdheid Nederland zijn er zo’n 300.000 hoogbegaafde volwassenen in Nederland. Daarvan is ongeveer eenderde succesvol en tevreden en eenderde ‘gewoon werkzaam’. Met de laatste groep van 100.000 personenen gaat het ronduit slecht en een deel van deze groep zit werkloos thuis.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemende generalist op sneakers • Kennisdeler werk & inkomen/re-integratie/personeel & organisatie/WIA • @rechtblogNL (AI Legal Award 2019) • Libido sciendi • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao)

Vond je dit artikel interessant en wil je nieuwe blogs in je mailbox ontvangen? Abonneer je dan hieronder en ik houd je op de hoogte van actuele blogs. Geef ook aan over welke onderwerpen je nieuwe artikelen wil ontvangen. Klik hier voor de privacy verklaring.

WHITEPAPER WIA

Download mijn whitepaper over de wia waarin ik deze complexe wet uitleg. Ik besteed in begrijpelijke taal aandacht aan de WIA-keuring, uitkering en regelgeving.​