De no-riskpolis bij een arbeidshandicap

Heb je een arbeidshandicap of heb je iemand in dienst met een arbeidshandicap? Dan kun je al sinds 1992 gebruik maken van de no-riskpolis van het UWV. Dit is geregeld in artikel 29b ZW. Deze polis compenseert werkgevers financieel en moet hen stimuleren om mensen aan te nemen met een beperking of ziekte. Hoe het precies zit met de no-riskpolis leg ik uit in deze blog.

Wie?

Het UWV verstrekt een no-riskpolis aan werkenden met een uitkering op basis van de WIA-WGA, WIA 35-minners, Wajong, WAO of participatiewet (doelgroepenregister). De no-riskpolis geldt echter niet voor mensen met een Ziektewet-uitkering.

Bij ziekte kan de werkgever het verzuim melden aan het UWV. Het doorbetaalde loon kan dan worden verrekend met een Ziektewet-uitkering die het UWV aan de werkgever verstrekt.

Veel voorkomende situaties waarop de no-riskpolis van toepassing is:

  • De werknemer heeft een WIA-uitkering (WGA en IVA) en komt nieuw in dienst;
  • De werknemer is toegelaten tot de WIA maar blijft in dienst bij zijn werkgever;
  • De werknemer is afgewezen voor de WIA (WIA 35-minner) en komt nieuw in dienst;
  • De werknemer heeft of had een WW-uitkering, is voor 8 juli 1954 geboren en heeft/had langer dan 52 weken een uitkering;
  • De werknemer heeft een Wajong-uitkering;
  • De werknemer behoort tot de doelgroep banenafspraak

Let op: de WIA 35-minner is een aandachtspuntje. Daar schreef ik apart deze blog over.

Duur

De no-riskpolis wordt afgegeven voor de duur van vijf jaar en kan met vijf jaar verlengd worden, bijvoorbeeld bij een verhoogd gezondheidsrisico. In sommige gevallen kan er langdurig gebruik gemaakt worden van de no-riskpolis, bijv. als er op 31 december 2014 sprake was van een WSW-indicatie.

In 25% van de gevallen leidt de no-riskpolis ertoe dat een werkgever de betreffende sollicitant in dienst neemt.

Ondergebruik

Onderzoek toont aan dat 48% van de werkgevers niet bekend is met de regeling. Ook veel werknemers weten niet dat ze gebruik van de regeling kunnen maken. Meer dan 80% van de werknemers weet niet dat hij/zij een no-riskpolis heeft. Volgens het UWV is er dan ook sprake van ondergebruik van de regeling.

Bij de groep WIA-WGA’ers wordt in 50% van de gevallen gebruik gemaakt van de no-riskpolis. Bij WAO’ers is dit ongeveer 17% en bij WIA 35-minners is dit ongeveer 14%.1

Naar aanleiding van eerder genoemde onderzoek heeft de minister van SZW, Wouter Koolmees, maatregelen aangekondigd om de no-riskpolis bekender te maken. Werknemers die recht hebben op een no-riskpolis moeten door het UWV mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd.

Voor werknemers

Wil je weten of je een no-riskpolis hebt? In sommige gevallen staat dit in het ontvangen besluit van het UWV (WIA 35-minners). In veel gevallen is de no-risk mogelijkheid niet opgenomen in een besluit en zal een arbeidsdeskundige je er op wijzen. Je kunt natuurlijk altijd bellen met je contactpersoon bij het UWV voor duidelijkheid.

Voor werkgevers

Je mag bij ziekte aan een werknemer vragen of hij/zij in het bezit is van een no-riskpolis. Weet de werknemer dit niet, dan moet hij/zij dit zelf bij het UWV opvragen. Als werkgever kun je dit namelijk niet, hooguit als een werknemer is opgenomen in het doelgroepenregister.

Ook hoef je je geen zorgen te maken over het stijgen van de werkgeverspremie (bijv. de WIA-premie) bij ziekteverzuim. Het opnieuw ziek worden van een werknemer met een no-riskpolis heeft geen gevolgen voor de premie die je betaalt.

Let wel op: de no-riskpolis kan uitsluitend toegepast worden na de wachttijd.

1 UWV Kennisverslag 2018-9. De no-riskpolis in kaart gebracht.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen ondernemende generalist op sneakers • Libido sciendi • Kennisdeler op het gebied van werk & inkomen, verzuim/re-integratie, sociale zekerheid en HR • Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM (Curaçao)

Vond je dit artikel interessant en wil je nieuwe blogs in je mailbox ontvangen? Abonneer je dan hieronder en ik houd je op de hoogte van actuele blogs. Geef ook aan over welke onderwerpen je nieuwe artikelen wil ontvangen. Klik hier voor de privacy verklaring.

WHITEPAPER WIA

Download mijn gratis whitepaper en lees alles over de keuring, bezwaar maken, arbeidsongeschiktheid en de verschillende WIA-uitkeringen.

Je kunt het bestand direct downloaden, ik verzamel geen e-mailadressen...

LET'S KEEP IN TOUCH

VOLG MIJ OF VOEG MIJ TOE AAN JE NETWERK