De no-riskpolis bij een arbeidshandicap

Heb je een arbeidshandicap of heb je iemand in dienst met een arbeidshandicap? Dan kun je al sinds 1992 gebruik maken van de no-riskpolis van het UWV. Deze vangnetconstructie compenseert werkgevers bij ziekte en moet hen stimuleren om mensen aan te nemen met een beperking of ziekte. Hoe het precies zit met de no-riskpolis leg ik uit in deze blog.

Wie?

Het UWV verstrekt een no-riskpolis aan werkenden met een uitkering op basis van de WIA-WGA, WIA 35-minners, Wajong, WAO of participatiewet (doelgroepenregister). Bij ziekte kan de werkgever dit melden aan het UWV en wordt er gedurende de ziektetijd een Ziektewet-uitkering verstrekt.

Duur

De no-riskpolis wordt afgegeven voor de duur van vijf jaar en kan met vijf jaar verlengd worden, bijvoorbeeld bij een verhoogd gezondheidsrisico. In sommige gevallen kan er langdurig gebruik gemaakt worden van de no-riskpolis, bijv. als er op 31 december 2014 sprake was van een WSW-indicatie.

In 25% van de gevallen leidt de no-riskpolis ertoe dat een werkgever de betreffende sollicitant in dienst neemt.

Ondergebruik

Onderzoek toont aan dat 48% van de werkgevers niet bekend is met de regeling. Ook veel werknemers weten niet dat ze gebruik van de regeling kunnen maken. Meer dan 80% van de werknemers weet niet dat hij/zij een no-riskpolis heeft. Volgens het UWV is er dan ook sprake van ondergebruik van de regeling.

Bij de groep WIA-WGA’ers wordt in 50% van de gevallen gebruik gemaakt van de no-riskpolis. Bij WAO’ers is dit ongeveer 17% en bij WIA 35-minners is dit ongeveer 14%.1

Naar aanleiding van eerder genoemde onderzoek heeft de minister van SZW, Wouter Koolmees, maatregelen aangekondigd om de no-riskpolis bekender te maken. Werknemers die recht hebben op een no-riskpolis moeten door het UWV mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd.

Voor werknemers

Wil je weten of je een no-riskpolis hebt? In sommige gevallen staat dit in het ontvangen besluit van het UWV (WIA 35-minners). In veel gevallen is de no-risk mogelijkheid niet opgenomen in een besluit en zal een arbeidsdeskundige je er op wijzen. Je kunt natuurlijk altijd bellen met je contactpersoon bij het UWV voor duidelijkheid.

Voor werkgevers

Je mag bij ziekte aan een werknemer vragen of hij/zij in het bezit is van een no-riskpolis. Weet de werknemer dit niet, dan moet hij/zij dit zelf bij het UWV opvragen. Als werkgever kun je dit namelijk niet, hooguit als een werknemer is opgenomen in het doelgroepenregister.

Ook hoef je je geen zorgen te maken over het stijgen van de werkgeverspremie (bijv. de WIA-premie) bij ziekteverzuim. Het opnieuw ziek worden van een werknemer met een no-riskpolis heeft geen gevolgen voor de premie die je betaalt.

1 UWV Kennisverslag 2018-9. De no-riskpolis in kaart gebracht.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Hybride ondernemer & bevlogen kennisdeler ● Webdesigner ● Arbeids(markt)vraagstukken ● Lettervreter pur sang ● Inspireert en ontwikkelt mensen ● Cut the crap ● Voormalig club- en radio-DJ (Radio Decibel & Dolfijn FM Curaçao)