De no-riskpolis bij een arbeidshandicap
De no-riskpolis bij een arbeidshandicap

Heb je een arbeidshandicap waardoor je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent of heb je iemand in dienst met een arbeidshandicap? Dan kun je al sinds 1992 gebruik maken van de no-riskpolis van het UWV. Dit is geregeld in artikel 29b ZW. Deze polis compenseert werkgevers financieel en moet hen stimuleren om mensen aan te nemen met een beperking of ziekte. Hoe het precies zit met de no-riskpolis leg ik uit in deze blog.

Wie?

Het UWV verstrekt een no-riskpolis aan mensen met een uitkering op basis van de WIA-WGA, WIA 35-minners, Wajong, WAO of participatiewet (doelgroepenregister). De no-riskpolis geldt echter niet voor mensen met een Ziektewet-uitkering.

Bij ziekte kan de werkgever het verzuim melden aan het UWV. Het doorbetaalde loon kan dan worden verrekend met een Ziektewet-uitkering die het UWV aan de werkgever verstrekt. De werkgever blijft wel zelf verantwoordelijk voor de kosten voor re-integratie, de arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts.

Veel voorkomende situaties waarop de no-riskpolis van toepassing is:

  • De werknemer heeft een WIA-uitkering (WGA en IVA) en komt nieuw in dienst;
  • De werknemer is toegelaten tot de WIA maar blijft in dienst bij zijn werkgever;
  • De werknemer is afgewezen voor de WIA (WIA 35-minner) en komt nieuw in dienst;
  • De werknemer heeft of had een WW-uitkering, is voor 8 juli 1954 geboren en heeft/had langer dan 52 weken een uitkering;
  • De werknemer heeft een Wajong-uitkering;
  • De werknemer behoort tot de doelgroep banenafspraak

Let op: de WIA 35-minner is een aandachtspuntje. Daar schreef ik apart deze blog over.

Duur

De no-riskpolis wordt afgegeven voor de duur van vijf jaar na aanvang van een arbeidsovereenkomst en kan onder bepaalde omstandigheden met vijf jaar verlengd worden, bijvoorbeeld bij een verhoogd gezondheidsrisico. In sommige gevallen kan er langdurig gebruik gemaakt worden van de no-riskpolis, bijv. als er op 31 december 2014 sprake was van een WSW-indicatie.

Wat bij weinig mensen bekend is is dat er langer gebruik van de no-risk polis gemaakt kan worden als er binnen vijf jaar na het ingaan van een arbeidsovereenkomst sprake is van een nieuwe werkgever en dus een nieuwe arbeidsovereenkomst. Dit geldt uiteraard alleen als de werknemer nog een WIA-uitkering krijgt.

Voorbeeld:
Jarno krijgt in mei 2015 een WIA-uitkering. In januari 2016 gaat hij in dienst bij bedrijf X. Zijn no-riskpolis duurt vijf jaar nadat zijn arbeidsovereenkomst is ingegaan. In maart 2018 gaat Jarno aan het werk bij bedrijf Y. Ook nu is er weer sprake van een no-riskpolis voor vijf jaar na aanvang van de arbeidsovereenkomst.

In 25% van de gevallen leidt de no-riskpolis ertoe dat een werkgever de betreffende sollicitant in dienst neemt.

Ondergebruik

Onderzoek toont aan dat 48% van de werkgevers niet bekend is met de regeling. Ook veel werknemers weten niet dat ze gebruik van de regeling kunnen maken. Meer dan 80% van de werknemers weet niet dat hij/zij een no-riskpolis heeft. Volgens het UWV is er dan ook sprake van ondergebruik van de regeling.

Bij de groep WIA-WGA’ers wordt in 50% van de gevallen gebruik gemaakt van de no-riskpolis. Bij WAO’ers is dit ongeveer 17% en bij WIA 35-minners is dit ongeveer 14%.1

Naar aanleiding van eerder genoemde onderzoek heeft de minister van SZW, Wouter Koolmees, maatregelen aangekondigd om de no-riskpolis bekender te maken. Werknemers die recht hebben op een no-riskpolis moeten door het UWV mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd.

Voor werknemers

Wil je weten of je een no-riskpolis hebt? In sommige gevallen staat dit in het ontvangen besluit van het UWV (WIA 35-minners). In veel gevallen is de no-risk mogelijkheid niet opgenomen in een besluit en zal een arbeidsdeskundige je er op wijzen. Je kunt natuurlijk altijd bellen met je contactpersoon bij het UWV voor duidelijkheid.

Voor werkgevers

Je mag een nieuwe werknemer na twee maanden (en niet eerder(!)) vragen of hij/zij beschikt over een no-riskpolis. Je mag dit dus niet vragen tijdens een sollicitatiegesprek! Weet de werknemer dit niet, dan moet hij/zij dit zelf bij het UWV opvragen. Als werkgever kun je dit namelijk niet, hooguit als een werknemer is opgenomen in het doelgroepenregister. Een werknemer is verplicht de vraag of hij in het bezit is van een no-riskpolis naar waarheid te beantwoorden.

Ook hoef je je geen zorgen te maken over het stijgen van de werkgeverspremie (bijv. de gedifferentieerde WIA-premie) bij ziekteverzuim. Het opnieuw ziek worden van een werknemer met een no-riskpolis heeft geen gevolgen voor de premie die je betaalt. Je houdt wel, zoals ik al eerder heb aangegeven, de verplichting om de werknemer te re-integreren en de kosten hiervoor te dragen. Doe je dit niet, dan kan UWV een zware financiële sanctie opleggen.

Let wel op: de no-riskpolis kan uitsluitend toegepast worden na de wachttijd.

1 UWV Kennisverslag 2018-9. De no-riskpolis in kaart gebracht.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Voorkom vervelende verrassingen...

GRATIS E-BOOK

ALLES OVER DE WIA 2021

Alles wat je moet weten over de complexe WIA.

Compleet. Actueel. Duidelijk.

ZULLEN WE CONTACT HOUDEN?