104 weken ziek: einde loondoorbetalingsplicht betekent niet automatisch einde arbeidsovereenkomst!
104 weken ziek: einde loondoorbetalingsplicht betekent niet automatisch einde arbeidsovereenkomst!

Na 104 weken ziekte van een zieke werknemer eindigt de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever (einde wachttijd). Dit betekent dat er geen loon meer hoeft te worden betaald. Een uitzondering hierop is als er sprake is van een door UWV opgelegde loonsanctie aan de werkgever. Als er geen loonsanctie is opgelegd zal de zieke werknemer een WIA-uitkering ontvangen.

Het einde van de loondoorbetalingsplicht en het ontvangen van een WIA-uitkering betekent echter niet dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Zolang de arbeidsovereenkomst niet ontbonden wordt is er juridisch gezien sprake van een slapend dienstverband. De medewerker ontvangt weliswaar geen loon meer maar is nog steeds in dienst.

Om de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte – het opzegverbod bij ziekte is niet meer van toepassing – te beëindigen zijn er twee mogelijkheden: een vaststellingsovereenkomst of het aanvragen van een ontslagvergunning bij UWV WERKbedrijf. Dit kan online via het werkgeversportal van UWV. Laatstgenoemde zal deze vergunning alleen verlenen als de zieke medewerker niet binnen 26 weken zal herstellen en wanneer er geen passende arbeid voor de zieke medewerker is.

Wanneer je iemand na 104 weken ziekte niet ontslaat blijft de arbeidsovereenkomst dus gewoon in stand. Het gevolg hiervan is dat hoe langer deze duurt hoe meer transitievergoeding moet worden betaald bij het uiteindelijke ontslag. De berekening van deze transitievergoeding wordt bepaald op basis van de duur van het dienstverband, het salaris en de leeftijd van de werknemer.

Kies je er voor om het dienstverband slapend te houden dan kies je ook voor de risico’s die hiermee gepaard gaan. Dat een dienstverband slaapt, wil zeggen dat een dienstverband weer ‘wakker’ kan worden. Zo kan je personeelslid (gedeeltelijk) herstellen en zijn recht op (aangepast) werk opeisen. Als werkgever kun je bij terugkeer van gezondheidsklachten wederom belast worden met de re-integratieplicht.

Xella-arrest (2019)

Na jaren van discussie over het slapend dienstverband heeft de Hoge Raad eind 2019 geoordeeld dat een werkgever een slapend dienstverband moet beëindigen als een werknemer hierom vraagt. Dit oordeel staat bekend als het Xella-arrest. Een werkgever kan het verzoek om beëindiging alleen weigeren als er binnen 26 weken mogelijkheden zijn om het werk te hervatten. Voor het toekennen van een transitievergoeding is het ontbreken van uitzicht op re-integratiemogelijkheden of werkhervatting namelijk een harde eis.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennisdeler & -partner arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennisdeler & -partner arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties