Wet Arbeidsmarkt in Balans: ontslag wordt makkelijker, flexwerk onaantrekkelijker

Omdat de in 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (WWZ) de problemen op de arbeidsmarkt niet heeft opgelost krijgen werknemers en -gevers over niet al te lange tijd te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Uitgangspunt van de wet is meer zekerheid voor werkenden maar ook dat flexwerk mogelijk blijft voor waar dat nodig is.

Voor de zomer mogen vakbonden en werkgeversorganisaties hun mening geven over de Wet. Daarna gaat hij naar de Raad van State en de Tweede en Eerste Kamer.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen zoals die nu bekend zijn.

1. Ketenbepaling wordt weer drie jaar
Het wordt weer mogelijk om aansluitend drie jaar contracten in drie jaar aan te gaan voordat er sprake hoeft te zijn van een vast dienstverband.

2. Opbouw transitievergoeding vanaf eerste werkdag
Iedere werkende bouwt vanaf de start van het dienstverband een transitievergoeding op, ook tijdens de proeftijd.

3. Uitbreiding proeftijd
De proeftijd voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd wordt verlengd: van twee naar vijf maanden.

4. Ontslag wordt makkelijker
Ontslag wordt mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden (de cumulatiegrond). Nu moet de werkgever aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen.

5. Meer accent op gelijke rechten payrollers
Werknemers die op payrollbasis werken krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij een opdrachtgever in dienst zijn. Allen ten opzichte van pensioen is er een afwijking.

6. Bedrijfsbeëindiging kleine werkgevers
Voor kleine werkgevers komt er een regeling om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit zal verder worden uitgewerkt in aanvullende regelgeving.

7. WW-premie voor vaste werknemers wordt lager
Werkgevers die een medewerker een vaste baan aanbieden worden beloond met een lagere WW-premie.

8. Oproepkracht hoeft niet altijd beschikbaar te blijven
Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Werk, inkomen, HRM, arbeidsmarkt & -recht ● Hybride ondernemerschap ● Kennisdeler ● Initiator Rechtblog.nl en Kenniscentrum Winterdepressie ● Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM Curaçao

Zieke medewerker?

Download mijn actuele en complete whitepaper over verzuim en re-integratie.