Thuiszorgondernemer krijgt flinke naheffingsaanslag voor ‘freelancers’

Een Gelderse onderneemster die een thuiszorgorganisatie runt is door rechtbank Gelderland veroordeeld tot het betalen van een forse naheffingsaanslag en een boete aan de Belastingdienst. De vrouw spande de zaak tegen de inspecteur van de Belastingdienst zelf aan maar haalde bakzeil tijdens de procedure.

De procedure draaide om een naheffingsaanslag loonbelasting die de inspecteur oplegde aan de eenmanszaak van de vrouw na het doen van een boekenonderzoek over de jaren 2012, 2013 en 2014. Tijdens het boekenonderzoek merkte hij op dat er bepalingen in de arbeidsovereenkomst van de freelancers stonden die deden vermoeden dat er sprake zou zijn een van een dienstbetrekking.

Als gevolg hiervan heeft de inspecteur deze overeenkomsten aangemerkt als dienstbetrekking en een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd van bijna vier ton. Daarnaast werd er een boete van bijna twee ton opgelegd. De onderneemster verweerde zich door aan te geven dat ze wel degelijk onderscheid maakt bij de omgang met freelancers en medewerkers maar daarvan wist ze de rechter niet te overtuigen. Die moest uiteindelijk beoordelen of de freelancers tot eiseres in een privaatrechtelijke dienstbetrekking zouden staan in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, zoals verweerder betoogt en eiseres bestrijdt. De rechtbank heeft deze vraag met een ja beantwoord op basis van artikel 7:610 BW lid 1.

De rechtbank liet de naheffingsaanslag als gevolg van bovenstaande intact maar beperkte de opgelegde boete. Die werd vastgesteld op €93.748, een kleine ton minder dan geëist.

Vonnis: ECLI:NL:RBGEL:2017:4583

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Kennisdeler ● Cut the crap ● Hybride ondernemer ● Multipotentialist ● Werk, arbeidsmarkt en arbeidsrecht ● Adhocratie ● Initiator Rechtblog.nl en Kenniscentrum Winterdepressie ● Voormalig DJ Radio Decibel & Dolfijn FM Curaçao

Zieke medewerker?

Download mijn actuele en complete whitepaper over verzuim en re-integratie.