Eenzaamheid vooral mannenprobleem

Mannen voelen zich vaker eenzaam dan vrouwen en ouderen vaker dan jongeren. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. Bijna 330 duizend mannen en bijna 220 duizend vrouwen voelden zich in 2015 eenzaam, wat neer komt op 4% van de bevolking. Tot de gevoeligste groep voor eenzaamheid behoren mensen van middelbare leeftijd (45 tot 65 jaar): 7 procent van de mannen en 4 procent van de vrouwen uit deze groep is eenzaam.

Gemiddeld is 18 procent van de eenzame mannen alleenstaand. Van de eenzame mannen van middelbare leeftijd is 34 procent alleenstaand. Bijna het dubbele.

Over het algemeen komt eenzaamheid het vaakst voor onder ouderen, laagopgeleiden, niet-westerse allochtonen en niet-werkenden. De verwachting is dat het aantal eenzame mensen door de vergrijzing gaat toenemen.

Het CBS gebruikte voor dit onderzoek een verkorte versie van de UCLA Loneliness Scale, deze wereldwijd toegepaste test onderzoekt subjectieve gevoelens van eenzaamheid en sociale isolatie.

Rapport: Eenzaamheid in Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *