Ondernemen naast een baan in loondienst, hoe zit dat juridisch?
Ondernemen naast een baan in loondienst, hoe zit dat juridisch?

Steeds meer mensen ontdekken het ondernemerschap naast een baan in loondienst. Soms noodgedwongen, soms vanuit een intrinsieke motivatie. Ondernemen naast een reguliere baan is heel goed mogelijk maar er kunnen wel wat juridische haken en ogen aanzitten. In deze blog kijk ik door een juridische bril naar het uitvoeren van nevenactiviteiten naast een dienstverband en geef ik praktische uitleg over dit onderwerp.

Grondwet

Wanneer je naast je baan in loondienst wilt gaan ondernemen dan is dit in beginsel toegestaan. De Grondwet zorgt er met art. 19 lid 3 voor dat iedere Nederlander recht heeft op de vrijheid van arbeidskeuze. Dit recht houdt niet op te bestaan wanneer iemand een dienstbetrekking heeft.

Contract

Het is van belang om te kijken naar je arbeidsovereenkomst, de geldende CAO of het personeelshandboek. Wat staat er precies beschreven met betrekking tot nevenactiviteiten? Is er niets in het contract opgenomen m.b.t. nevenactiviteiten en staat er ook niets in de CAO, dan staat niets je in de weg. Uit onderzoek blijkt overigens dat 80% van de CAO’s regels hebben m.b.t. nevenactiviteiten maar dat zo’n 43% van de bepalingen een inbreuk vormen op het recht op vrije arbeidskeuze.1

Ga je ondernemen naast je reguliere baan? Breng je werkgever hier dan wel van op de hoogte. Zorg er ook voor dat je jouw werkgever niet beconcurreert en dat je reguliere werkzaamheden geen negatieve gevolgen ondervinden van je nevenactiviteiten. Pas dus ook (of vooral) op m.b.t. verzuim als gevolg van je nevenactiviteiten!

Verbod

Heeft je werkgever er wel moeite mee dat je gaat ondernemen en verbiedt hij nevenactiviteiten? Er is met betrekking tot nevenactiviteiten weinig vastgelegd in onze wetgeving, wat er voor zorgt dat jouw werkgever deze mag verbieden. Het verbod is in juridische zin echter discutabel en dat biedt kansen.

In het Toetsingskader AVV en de Praktische Handreiking Nevenarbeid stelde de minister van SZW enkele jaren terug dat bepalingen met een absoluut verbod op nevenarbeid of een voorwaardelijk verbod zonder een in rechte toetsbare motivering een inbreuk vormen op het recht van vrije arbeidskeuze van de werknemer.

Van belang is het om in gesprek te gaan en je motivatie voor het ondernemerschap uit te leggen. Ook doe je er goed aan om je werkgever te ontzorgen. Als dit je lukt is het belangrijk om gemaakte afspraken op papier vast te leggen.

Geeft je werkgever je na enkele gesprekken en geruststelling vanuit jouw kant nog geen toestemming? Dan kun je dit bezwaar aan de kantonrechter voorleggen. Je kunt je tijdens een procedure beroepen op art. 19 lid 3 Gw. De rechter zal de belangen van beide partijen afwegen. Als de belangen van je werkgever onvoldoende afwegen ten opzichte van jouw belangen dan kan de rechter besluiten dat je alsnog naast je normale baan mag ondernemen. Het nadeel hiervan is wel dat de relatie onder druk kan komen te staan en dat is misschien niet handig bij een tijdelijke aanstelling.

1 Lacroix, S. (2011). Het verbod van nevenarbeid in verhouding tot het recht van vrijheid van arbeidskeuze van artikel 19 lid 3 van de Grondwet .

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

ZULLEN WE CONTACT HOUDEN?