WIA en de transitievergoeding
WIA en de transitievergoeding

De transitievergoeding is in 2015 als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd en vervangt de oude ontslagvergoeding die werd vastgesteld op basis van de kantonrechtersformule. Wettelijk gezien heeft iedere werknemer vanaf dag één – dit was tot 1 januari 2020 pas na 24 maanden – recht op een transitievergoeding, mits het ontslag goedkeuring heeft van het UWV of door de rechter is toegewezen.

Wat belangrijk om te weten is is dat er geen wettelijk recht op een transitievergoeding is bij ontslag met wederzijds goedvinden, zoals het geval is bij het uit elkaar gaan middels een beëindigingovereenkomst (=vaststellingsovereenkomst). Dit betekent uiteraard niet dat er geen transitievergoeding mag worden afgesproken.

WIA

Heb je een WIA-uitkering toegewezen gekregen en heeft je werkgever het initiatief genomen om je te ontslaan op basis van een vaststellingsovereenkomst? Dan kan het zijn dat er geen transitievergoeding in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen. Dit is, zoals je nu weet, ook niet wettelijk verplicht. Zolang jij de vaststellingsovereenkomst niet tekent kun je niet ontslagen worden en zal de werkgever uiteindelijk de ontslagroute via het UWV of de rechtbank moeten volgen. In dat geval is hij wel verplicht om een transitievergoeding te betalen.

Het kan geen kwaad om over een vergoeding te onderhandelen, wellicht met hulp van iemand die verstand van deze materie heeft. Een vergoeding voor de kosten voor deze hulp wordt meestal apart in de vaststellingsovereenkomst opgenomen onder het kopje rechtshulp. Mocht dit niet het geval zijn dan zijn er verschillende trucjes om er alsnog iets uit te slepen.

Slapend dienstverband

Veel werkgevers kiezen ervoor om werknemers met een WIA-uitkering in dienst te houden. Dit noemen we een slapend dienstverband. Werknemers blijven in dienst en UWV betaalt de uitkering, behalve als de werkgever eigenrisicodrager is. Het voordeel voor werkgevers om iemand in dienst te houden is dat ze geen transitievergoeding hoeven te betalen. Dit is vooral gunstig als de werknemer dicht in de buurt van zijn pensioen is. De transitievergoeding vervalt namelijk bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het nadeel van het dienstverband in tact houden is dat de werknemer nog steeds in dienst is en zijn werk of re-integratie kan opeisen.

Xella-arrest

Na jaren van discussie over het slapend dienstverband heeft de Hoge Raad eind 2019 geoordeeld dat een werkgever een slapend dienstverband moet beëindigen als een werknemer hierom vraagt. Dit oordeel staat bekend als het Xella-arrest. Een werkgever kan het verzoek om beëindiging alleen weigeren als er binnen 26 weken mogelijkheden zijn om het werk te hervatten. Voor het toekennen van een transitievergoeding is het ontbreken van uitzicht op re-integratiemogelijkheden of werkhervatting namelijk een harde eis.

Compensatie

Werkgevers krijgen sinds 1 april 2020 compensatie voor uitbetaalde transitievergoedingen. Zo wil de overheid voorkomen dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na twee jaar loon te hebben doorbetaald aan zieke werknemers. Een aanvraag voor compensatie kan bij het UWV worden gedaan.

Tot slot: de berekening van de transitievergoeding is in 2020 veranderd en valt voor de meeste mensen een stuk lager uit dan voorheen. Dit heeft vooral gevolgen voor werknemers die ouder zijn dan 50.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig en bevlogen ondernemer sinds 2003 • Deskundig in arbeids-, re-integratie-, sociale zekerheids- en personeelsvraagstukken • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm • Eigenaar van Recht365.nl en Middenrifbreukherstellen.nl • Partner www.arbeideninkomen.nl

Wellicht vind je dit ook interessant!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Voorkom vervelende verrassingen...

GRATIS E-BOOK

ALLES OVER DE WIA 2021

Alles wat je moet weten over de complexe WIA.

Compleet. Actueel. Duidelijk.

ZULLEN WE CONTACT HOUDEN?