Schoolprestaties nemen eerder af dan toe door computer- en tabletgebruik

Al geruimte tijd staat het gebruik van tablets en pc’s op scholen ter discussie. Voorstanders vinden dat het bijdraagt aan betere schoolprestaties en tegenstanders vinden dat het leidt tot concentratieproblemen en teveel afleiding. Uit een internationale studie van denktank OECD blijkt dat schoolprestaties door het gebruik van computers en gadgets eerder af- dan toenemen. In geen enkel van de 70 onderzochte landen trad er verbetering op. Er is volgens OECD dan ook ‘te veel valse hoop’ gevestigd op technologie.

Leerlingen van scholen die veel hebben geïnvesteerd in technologie hebben ‘geen merkbare verbetering’ laten zien op het gebied van lezen en rekenen ten opzichte van kinderen die op school niet of nauwelijks computers gebruiken.

In Nederland gebruikt 94% van de naar schoolgaande leerlingen een computer of gadget.

Referenties
1) Organisation for Economic Cooperation and Development

Author: Selwyn Donia

Bevlogen. Ondernemer. Onderzoeker. Actief in de sociale zekerheid en het arbeidsrecht. Webdesigner. Ex-DJ Radio Decibel & Dolfijn FM Curaçao. Leest veel boeken. Initiatiefnemer Rechtblog.nl en Kenniscentrum Winterdepressie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *