Hoe beperkend is een concurrentiebeding in de praktijk?

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid mogen werkgevers geen concurrentiebeding meer toepassen bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (artikel 7:653 BW). Hierop is één uitzondering mogelijk: het beding is nodig vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Deze belangen moeten dan wel schriftelijk gemotiveerd worden èn schriftelijk aan de werknemer worden verstrekt. De wetgever is niet heel duidelijk als het gaat om wat we moeten verstaan onder zwaarwegende belangen, het is dan ook de rechtspraak die hier invulling aan moet geven.

Anti-conceptiemiddelen verhogen vooral bij tieners kans op depressie

Een grootschalige studie heeft aangetoond dat anticonceptiemiddelen de kans op een depressie met 40% laat toenemen. Vrouwen die gebruik maken van de Mirena spiraal hebben zelfs drie keer zoveel kans om te maken te krijgen met een depressie. Andere onderzoeken toonden al bijwerkingen van de middelen aan zoals vermoeidheid, een laag libido en stemmingswisselingen. De effecten van anti-conceptiemiddelen zijn het heftigst bij meisjes tussen de 15-19 jaar.

Richtlijnen binnen de psychiatrie: hoe het vak van de psychiater wordt gejuridiseerd

Psychiater Bram Bakker interviewt Esther van Fenema. Naast psychiater is zij ook professioneel violist. Het gesprek gaat over het vak van Psychiater. Over de richtlijnen in de psychiatrie die de behandeling bepalen. Wel of geen pil bij een depressie is een levensbedreigend risico, maar stelt Esther: “We zijn toch geen slaven van een richtlijn?”

Daglichtlamp verbetert seksleven van mannen boven de 40

Blootstelling aan fel daglicht of aan een daglichtlamp van 10.000 lux heeft een positief effect op het seksleven van mannen boven de 40. Dit is de conclusie van een kleinschalig onderzoek gedaan door wetenschappers van de University of Siena in Italië. De verbetering van het libido is het gevolg van de stijging van het hormoon testosteron dat onder invloed van licht wordt aangemaakt.

Innovaties in de rechtspraak: op spreekuur bij de rechter

Vanaf 1 oktober begint rechtbank Noord-Nederland met een proef om de rechtspraak laagdrempeliger te maken. Het project, de Spreekuurrechter genaamd, moet een brug slaan tussen burgers en de rechtspraak. Voor €39,50 kan een particulier zijn geschil laten bekijken door één van de acht aan het experiment verbonden rechters. Zij behandelen onder andere huur- en arbeidszaken, burenruzies, geldvorderingen, ondeugdelijke leveringen en geschillen over ziektekostenpremies. Het Bureau Spreekuurrecht zetelt tijdens de proef in de rechtbank in Assen.