Links

Academisch
Pubmed | Database met wetenschappelijke publicaties m.b.t. medische onderwerpen
Google Scholar | De zoekmachine van Google die je kunt gebruiken voor het vinden van wetenschappelijke artikelen
Narcis | NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie afkomstig van diverse wetenschappelijke instellingen
Journal Quality list | Beoordelingslijst van journals
Science in transition | Kritisch platform van wetenschappers die het wetenschappelijk bedrijf ter discussie stellen en pleiten voor meer oog voor de maatschappelijke waarde van kennis
MOOCs | Gratis cursussen op academisch niveau aangeboden door verschillende universiteiten
Coursera | Gratis cursussen op academisch niveau aangeboden door verschillende universiteiten
Future Learn | Gratis cursussen op academisch niveau aangeboden door verschillende universiteiten
Academia | Platform van en voor academici en wetenschappers en online bibliotheek met meer dan 19 miljoen papers.

Juridisch
Rechtblog | Mijn juridisch platform met dagelijks juridische blogs, uitspraken en nieuws

Medisch
Kenniscentrum Winterdepressie | Mijn informatiesite over winterdepressie

Navigation