Eenzaamheid vooral mannenprobleem

Mannen voelen zich vaker eenzaam dan vrouwen en ouderen vaker dan jongeren. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. Bijna 330 duizend mannen en bijna 220 duizend vrouwen voelden zich in 2015 eenzaam, wat neer komt op 4% van de bevolking. Tot de gevoeligste groep voor eenzaamheid behoren mensen van …

Huwelijken tussen vrouwen het vaakst ontbonden

Nieuwe cijfers van het CBS laten zien dat het aantal huwelijken dat jaarlijks ontbonden wordt nog steeds erg hoog ligt. Volgens het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum waren er in 2016 wel minder echtscheidingen dan in het jaar daarvoor. 64% van de scheidingen vond plaats op gezamenlijk verzoek na een huwelijk …

De schade van faillissementen en schuldsaneringen

Faillissementen zorgen voor een schade van ongeveer 3 miljard euro per jaar die voor rekening komt van ondernemers, leveranciers, personeel, banken, overheid en uiteindelijk de belastingbetaler. In deze blog sta ik stil bij het failliet gaan van een eenmanszaak en hoe het leven er hierna uit komt te zien.