WhatsApp- en sms-berichten behoren tot documenten in de zin van de Wob

Rechtbank Midden-Nederland heeft zich onlangs uitgelaten over de vraag of WhatsApp- en sms-berichten als documenten mogen worden gezien in de zin van de Wob (Wet openbaar bestuur). De conclusie die de magistraten hebben getrokken is dat Sms- en WhatsApp-berichten als object onder de documentdefinitie van de Wob vallen in die zin dat het gaat om ‘een schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat’. De rechtbank motiveert de uitspraak met het gegeven dat de techniek van opslaan als zodanig niet mag bepalen of de Wob wel of niet op een document van toepassing is.

De Wob biedt burgers (en ondernemingen) de mogelijkheid om bepaalde informatie uit documenten van de overheid in te zien. Voorwaarde is wel dat het moet gaan om informatie die in documenten zijn opgenomen. Daarnaast dienen de documenten feitelijk aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een gemeente en ‘berusten bij’ een overheidsorgaan.

Bevlogen & veelzijdig | Uitgever rechtblog.nl | (Arbeids)recht | Onderzoeker | Wetenschap | Kenniscentrum Winterdepressie | Boekenwurm | Kritisch burger | Libido sciendi

Geef gerust je mening!

Wees de eerste met een reactie

Houdt mij op de hoogte van
avatar