Nieuw kabinet zorgt voor minder sociale zekerheid voor grote groep Wajongers

Er dreigt een harde klap voor mensen met beperkt arbeidspotentieel die al een zwakke positie hebben: de sociale zekerheid voor een grote groep mensen met een Wajong uitkering staat namelijk onder druk. Per 1 januari 2018 gaat de Wajonguitkering van mensen met arbeidsvermogen met 5% omlaag (70% van het minimumloon). Wajongers zonder arbeidsvermogen blijven 75% van het minimumloon ontvangen.

Ander slecht nieuws: de loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking komt te vervallen. Wat overblijft is de regeling loondispensatie. Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer omdat hij minder aan kan of minder productief is dan andere werknemers. De regeling loondispensatie kan tussen een half jaar en 5 jaar duren en kan verlengd worden.

Loondispensatie leidt helaas tot extra bureaucratie, Wajongers krijgen immers een deelsalaris en gemeenten moeten dat verrekenen met een eventuele aanvulling. Wajongers krijgen dus te maken met twee geldstromen en dat maakt het niet makkelijker voor hen. Een ander nadeel van loondispensatie is het feit dat de Wajonger geen pensioen en sociale rechten opbouwt.

Het komt er op neer dat de zwaksten van onze samenleving er flink op achteruit kunnen gaan waardoor een armoedeval dreigt. Een grote groep werknemers zal straks onder het minimumloon werken en volgens Branko Hagen, beleidsadviseur bij de LCR, dreigt de bijstand het nieuwe minimumloon te worden.

Er is gelukkig ook nog wat positiefs te melden. In het regeerakkoord van Rutte III is wel opgenomen dat uitkeringsinstantie UWV 30 miljoen euro krijgt voor persoonlijke dienstverlening voor WGA en Wajong gerechtigden. Van dit geld kan o.a. geƫxperimenteerd worden met het scholen van mensen bij wie dit medisch gezien haalbaar is en als dit zal leiden tot meer werkhervattingsmogelijkheden.

Bevlogen & veelzijdig | Uitgever rechtblog.nl | (Arbeids)recht | Onderzoeker | Wetenschap | Kenniscentrum Winterdepressie | Boekenwurm | Kritisch burger | Libido sciendi

Geef gerust je mening!

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Houdt mij op de hoogte van