Dit zijn de eisen waar een koopovereenkomst aan moet voldoen

Het verbintenissenrecht houdt zich bezig met alle juridische relaties tussen partijen waarbij iedere partij recht heeft op een prestatie van de andere partij. In de meeste gevallen gaat dit goed, maar als het mis gaat is er duidelijke wetgeving waar men zich op kan beroepen. In deze blog leg ik uit aan welke eisen een overeenkomst volgens het verbintenissenrecht moet voldoen om tot stand te komen.

Verbintenis
Wanneer we in de winkel, online of op Marktplaats een product kopen ontstaat er zonder dat we er bij stil staan een overeenkomst waar een verbintenis uit voortvloeit. De winkel is verplicht te leveren en de koper is verplicht te betalen. De tuinbestrater die je een opdracht hebt gegeven (en die hij heeft aangenomen) is verplicht om de werkzaamheden uit te voeren. Het aanvaarden van een aanbod betekent immers dat er volgens de wet een overeenkomst is gesloten.

Eisen
Een (koop)overeenkomst is volgens de wet pas tot stand gekomen wanneer het voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Er is sprake van een wilsovereenstemming
  • Er is geen sprake van een geestelijke stoornis
  • Partijen zijn handelsbekwaam
  • Er is geen sprake van een wilsgebrek
  • De overeenkomst is ten alle tijde niet in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden
  • De inhoud van de overeenkomst is voldoende duidelijk

Wilsovereenstemming
Van een wilsovereenstemming is sprake wanneer een aanbod van een partij door een andere partij wordt aanvaard. De overeenkomst komt dus tot stand wanneer beide partijen het met elkaar eens zijn. Dit staat beschreven in artikel 6:217 BW. Ga je bijvoorbeeld akkoord met de offerte van de tuinbestrater, of met het aanbod van iemand op Marktplaats dan is er een wilsovereenstemming. Uit deze overeenkomst ontstaan rechten en plichten voor beide partijen.

Geestelijke stoornis
Wanneer iemand onder invloed van een geestelijke stoornis een overeenkomst aangaat dan kan deze volgens artikel 3:34 BW worden vernietigd. Een vrouw die de Borderline persoonlijkheidsstoornis heeft en tijdens een opwelling van haar stoornis een dure scooter koopt terwijl ze dit niet kan betalen daarvan kan de overeenkomst worden vernietigd.

Handelsbekwaam
Om een overeenkomst te mogen sluiten dienen partijen handelsbekwaam te zijn. Dit betekent dat in de praktijk dat een overeenkomst alleen tot stand kan komen wanneer partijen 18 jaar of ouder zijn en niet onder curatele staan. Wanneer een minderjarige bijvoorbeeld een brommer koopt kan de verzorger de overeenkomst vernietigen.

Toch hebben minderjarige wel rechten. Als een 14-jarige een dvd koopt wordt dit gezien als een in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke handeling. Deze overeenkomst kan niet worden vernietigd. Dit is anders wanneer Janneke van 16 met een vriendin een reis naar Spanje boekt. Deze overeenkomst kan door de wettelijke vertegenwoordiger worden vernietigd.

Wilsgebrek
We spreken over een wilsgebrek wanneer er sprake is van bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden of dwaling. Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van wilsgebrek is vernietigbaar. Een overeenkomst m.b.t. een verkochte auto die in werkelijkheid niet 70.000 km maar 140.000 km op de teller heeft staan (doordat er is gerommeld met de kilometerstand) kan worden vernietigd wegens bedrog, in juridisch jargon heet dit dwaling.

In strijd met de wet
Een overeenkomst kan niet tot stand komen als deze in strijd is met de wet of goede zeden. Koop je op internet een vuurwapen maar wordt deze vervolgens niet geleverd, dan kun je je niet beroepen op de overeenkomst. Het bezitten en kopen van een vuurwapen is in strijd met de wet waardoor er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Voldoende duidelijk (bepaalbaar)
Een overeenkomst moet voldoende duidelijk (in juridisch jargon: bepaalbaar) zijn. Partijen die vaag zijn over wat ze gaan leveren, hoeveel ze gaan leveren etc. kunnen op basis van het verbintenissenrecht in de problemen komen. Er moet voldoende aandacht worden besteed aan de inhoud van de verbintenis om niet het gevaar te lopen dat deze vernietigbaar is.

Bevlogen & veelzijdig | Uitgever rechtblog.nl | (Arbeids)recht | Onderzoeker | Wetenschap | Kenniscentrum Winterdepressie | Boekenwurm | Kritisch burger | Libido sciendi

Geef gerust je mening!

Wees de eerste met een reactie

Houdt mij op de hoogte van
avatar