Asielzaken zorgen voor behoeftetoename gesubsidieerde rechtsbijstand

Volgens de monitor gesubsidieerde rechtsbijstand 2016 was er vorig jaar een lichte stijging van het gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand zichtbaar. Dit geldt voor zowel de nulde-, eerste- en tweedelijn. Hier staat een lichte daling in het aanbod tegenover. Het bereik van het stelsel lag in 2016 op 39% van de Nederlandse bevolking. In totaal werd er in 2016 bijna 345 miljoen uitbetaald aan vergoedingen voor toevoegingen (inclusief mediation, lichte adviestoevoegingen en bewerkelijke zaken).

Na een daling in 2015 nam het aantal klantactiviteiten bij het Juridisch Loket weer toe en steeg het aantal toevoegingen licht, hetgeen vooral kan worden toegeschreven aan een forse stijging op het gebied van asiel. Als de asielzaken buiten beschouwing worden gelaten dan zet de dalende trend die in 2014 en 2015 zichtbaar was zich voort.

Wat opvalt, is dat bij het Juridisch Loket vrouwen met hulpvragen licht zijn oververtegenwoordigd, terwijl dat onder de toevoegingsgebruikers vaker de mannen zijn. Al met al blijken kwetsbare burgers de weg naar en binnen het stelsel goed weten te vinden.

Met betrekking tot de advocatuur was er goed nieuws voor rechtzoekenden. Advocaten bleken ook in 2016 voldoende bereid om op toevoegingsbasis te werken.

Photo credit: afagen Immigrants & Refugees Welcome via photopin (license)

Bevlogen & veelzijdig | Uitgever rechtblog.nl | (Arbeids)recht | Onderzoeker | Wetenschap | Kenniscentrum Winterdepressie | Boekenwurm | Kritisch burger | Libido sciendi

Geef gerust je mening!

Wees de eerste met een reactie

Houdt mij op de hoogte van
avatar
wpDiscuz