Klokkenluiders beter beschermd door nieuwe klokkenluidersregeling

Werknemers en/of vrijwilligers die (ernstige) misstanden op het werk aankaarten zijn per 1 juli 2016 beter beschermd. Voorwaarde is dat bij een misstand het maatschappelijk belang in het geding is. De Eerste Kamer heeft het voorstel Wet Huis voor klokkenluiders op 1 maart 2016 na hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

Het uitgangspunt is dat een (mogelijk) misstand eerst intern wordt gemeld zodat een organisatie in staat wordt gesteld om zelf onderzoek te doen en de misstand weg te nemen. Als dit geen effect heeft of de werknemer kan geen interne melding doen dan kan de werknemer de misstand extern melden. Voor externe meldingen wordt een ‘Huis voor klokkenluiders’ in het leven geroepen. Dit Huis, een bijzonder zelfstandig bestuursorgaan, krijgt een afdeling advies en een afdeling onderzoek die los van elkaar functioneren. Het is voor organisaties verplicht om na een melding mee te werken aan een onderzoek.

Klokkenluidersregeling
Werkgevers met meer dan 50 personen in dienst zijn verplicht om een klokkenluidersregeling in te voeren. Hierin moet onder andere worden opgenomen hoe een organisatie omgaat met interne meldingen van (vermoedelijke) misstanden en bij wie dit kan worden gemeld.

Rechtspositie
Een werknemer die een melding doet mag niet vanwege zijn melding worden benadeeld in zijn rechtspositie. Deze bescherming geldt niet alleen tijdens maar ook na de behandeling van de melding. De klokkenluider moet wel zorgvuldig hebben gehandeld en te goeder trouw zijn.

Privacy
Het melden van misstanden gaat vaak gepaard met het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen deze persoonsgegevens alleen worden verwerkt als hiervoor een grondslag in de wet kan worden gevonden.

Geef gerust je mening!

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Houdt mij op de hoogte van

Navigation