Overuren en werkgever failliet. Wat nu?

Deze week kreeg ik een mail van iemand die ongeveer 70 overuren had gedraaid bij haar werkgever die begin vorige week failliet is gegaan. Ze maakte zich zorgen over de betaling van haar overuren en vroeg mij of ze deze uitbetaald zou krijgen. Omdat op dit moment veel mensen met dezelfde vraag zitten leek het mij nuttig om deze vraag te behandelen in een blog. Hoe zit het nu precies?

Bij het failliet gaan van een bedrijf neemt het UWV de betaalverplichting van de werkgever over. Dit gebeurt op basis van de loongarantieregeling (art. 67 van de Werkloosheidswet) die tot 13 weken voor het officieel uitgesproken faillissement geldt. Dit wil zeggen dat het UWV alle loonbetalingen op zich neemt met een maximale termijn van 13 weken voordat een bedrijf failliet is gegaan.

Artikel 67 WW
a. onder loon verstaan: al hetgeen de werkgever in verband met de dienstbetrekking aan de werknemer rechtens verschuldigd is met uitzondering van vakantiegeld en vakantiebijslag;

Naast loon neemt het het UWV ook gratificaties, provisies en overwerkvergoedingen over mits deze van toepassing zijn op de 13 weken voor het faillissement. Het is dus zo dat je alleen de betaling van overuren kunt claimen als deze uren zijn gemaakt tot maximaal 13 weken voor het faillissement. Opgebouwde overuren voor deze periode zullen dus niet door UWV worden uitbetaald. Heeft het UWV laten weten geen betaling te willen doen m.b.t tot overuren of provisie dan is het verstandig om een bezwaarschrift in te dienen.

Dit artikel verscheen ook op de site van De Advocatenwijzer

Geef gerust je mening!

Wees de eerste met een reactie

avatar
  Subscribe  
Houdt mij op de hoogte van

Navigation