Antioxidanten kunnen kanker bij kankerpatiënten verergeren

Antioxidanten krijgen we dagelijks binnen, ze komen van nature bijvoorbeeld voor in groenten, fruit en noten maar worden ook aan voedingsmiddelen toegevoegd. De stoffen hebben een belangrijke functie in ons lichaam maar blijken ook een keerzijde te hebben. In dit artikel sta ik stil bij recente wetenschappelijke inzichten die betrekking hebben op antioxidanten.

Hoe bepaalt een rechter wat de waarheid is?

Rechters, het zijn net mensen. En ze hebben een zware taak: oordelen over situaties waar ze zelf niet bij zijn geweest. Hoe komt een rechter tot zijn of haar oordeel? Hoe bepaal je of een verdachte de waarheid spreekt? Wat mag je volgens de wet doen om achter de waarheid te komen en wat gebeurt er in de praktijk? Hoogleraar Straf(proces)recht Lonneke Stevens (Vrije Universiteit) zet je in dit college op de stoel van de rechter en geeft je een lesje in waarheidsvinding.

Wat telt als ‘echte’ journalistiek

De komst van digitale technologie heeft de verwachting opgeroepen dat iedereen voortaan zou kunnen deelnemen aan het maken en verspreiden van nieuws. Op basis van literatuurstudie, kwalitatieve analyse van diepte-interviews en inhoudsanalyse van nieuwsberichten onderzocht Merel Borger hoe participatieve ontwikkelingen in de journalistiek invloed hebben op conventionele opvattingen over wat telt als journalistiek en wie telt als journalist. Midden oktober promoveerde ze op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Kan een stagiair zich beroepen op een arbeidsovereenkomst?

Werkgevers die een stagiair aannemen weten niet altijd precies hoe het juridisch nu precies zit met betrekking tot hun stagiair. Ook komt het soms voor dat stagiairs zich beroepen op een arbeidsovereenkomst. Hoe het zit met een stagiair in arbeidsrechtelijke zin leg ik uit in deze blog.